Liesbet Dhaene (N-VA)
Liesbet Dhaene (N-VA)
Brussels parlementslid voor N-VA
Opinie

25/10/17 om 11:50 - Bijgewerkt om 11:50

'Vooral de middenklasse is de dupe van de hervormde Brusselse kinderbijslag'

'Met de zesde staatshervorming werd de Brusselse kinderbijslag een exclusief Brusselse bevoegdheid. Maar wat doet Brussel met zijn eerste 'eigen' gemeenschapsbevoegdheid?' vraagt Brussels parlementslid Liesbet Dhaene (N-VA).

'Vooral de middenklasse is de dupe van de hervormde Brusselse kinderbijslag'

© belga

De Brusselse kinderbijslag is een grote knoeiboel. CDH verzet zich momenteel tegen het model dat gesteund wordt door PS, SP.A, Défi en Open Vld. Op basis van de cijfers die gepubliceerd werden in de krant La Libre over dit model heeft de N-VA onderzocht wat de situatie van een Brussels kind is in vergelijking met een Vlaams of Waals kind.

De resultaten zijn hallucinant. Daar waar Vlaanderen en Wallonië van de defederalisering gebruik hebben gemaakt om voor een eenvoudig model te kiezen, kiezen de Brusselse meerderheidspartijen voor een bijzonder complex model. In dit model zijn zowel gezinnen met lage inkomens als de middenklasse en de hoge inkomens veel slechter af dan in Vlaanderen en Wallonië. De Brusselse middenklasse is zonder twijfel de grootste dupe.

Zo krijgt een Brussels middenklasse-gezin met drie kinderen over de totale gezinsloop bijna € 30.000 minder dan een Vlaams gezin. Het is duidelijk dat de drang van Brussel om een eigen 'Gewest-Gemeenschap' te zijn ten koste is van de Brusselaar. Elk Brussels kind heeft er immers baat bij om aan te leunen bij een grote taalgemeenschap in plaats van een eigen regeling uit te werken voor Brussel, dat amper 12 % van het globale kinderbijslagbudget vertegenwoordigt.

De N-VA wil een eenvoudig kinderbijslagmodel met een basisbedrag dat dicht aanleunt bij Vlaanderen en Wallonië, aangevuld met sociale toeslagen en met respect voor de middenklasse.

Volgens CDH is dit mogelijk. Het is dan ook totaal onbegrijpelijk dat PS, SP.A, Défi en Open VLD kiezen voor een model waarbij elk Brussels kind minder waard is dan een Vlaams of Waals kind.

Eerste vaststelling: Brusselse middenklasse is de grootste dupe

De gezinnen met een inkomen tussen € 31.000 en € 45.000 bruto per jaar, zijn in Brussel het slechtst bedeeld in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië.

Grootste dupe zijn de gezinnen met één kind, die een merkelijk lager basisbedrag krijgen dan de andere Brusselse gezinnen (€ 125/maand in plaats van € 140-160/maand). Maar ook voor de andere gezinnen doet Brussel het in geen enkel geval beter dan Vlaanderen of Wallonië. Het verschil is vanaf het eerste kind heel voelbaar in de portefeuille: het gaat om bedragen tussen € 31/maand tot € 151/maand dat een Brussels gezin minder krijgt.

Enkele voorbeelden

Tweede vaststelling: De Brusselse gezinnen met lage inkomens zijn veel slechter af dan de Vlaamse of Waalse gezinnen

De aanpak van kinderarmoede werd door de linkse partijen (en Open VLD) altijd verkocht als hét argument voor een eigen Brussels systeem. Maar zelfs als ze de middenklasse laten betalen, behalen ze die doelstelling nog niet. Als je de verschillende gezinssituaties naast elkaar legt van gezinnen met een gezinsinkomen lager dan 31.000 € bruto per jaar, is enkel een Brussels gezin met twee kinderen, iets beter af dan in Vlaanderen of Wallonië op het moment dat allebei hun kinderen ouder zijn dan 12 jaar.

Voor alle andere gezinssituaties met gezinnen tot vier kinderen, doet Brussel het slechter dan Vlaanderen of Wallonië. Het verschil wordt groter naargelang het aantal kinderen. Tot twee kinderen is er sprake van €10 tot €30/maand die Brusselaars minder ontvangen dan in Vlaanderen of Wallonië. Maar van zodra een Brussels gezin drie kinderen heeft, kan het verschil tot €95 per maand oplopen.

Enkele voorbeelden:

De weinige situaties waar Brussel het iets beter doet, bijvoorbeeld bij een gezin met twee kinderen ouder dan 12 jaar, zijn maar een momentopname. Als je het bekijkt over de hele gezinsloop van een gezin met kinderen, van 0 jaar tot 22 jaar, ontvangen de Brusselse gezinnen met lage inkomens in alle gevallen een totaalbedrag aan kinderbijslag dat lager is dan de totaalbedragen van Vlaamse of Waalse gezinnen.

Derde vaststelling: Brusselse gezinsinkomens vanaf € 45.000 per jaar zijn ook de dupe

De gezinnen met een inkomen hoger dan € 45.000 per jaar zijn - zoals te verwachten - ook de dupe van het model voorgesteld door PS, SP.A, Défi en Open VLD. In geen enkel geval krijgt een Brussels gezin meer dan een Vlaams of Waals gezin. Het verschil loopt van € 10/maand tot € 80/maand minder dan de Vlaamse of Waalse gezinnen.

Enkele voorbeelden

Wil men in Brussel misschien proberen om de middenklasse weg te jagen?

Onze partners