Wezembeek-Oppem is één van de drie faciliteitengemeenten (naast Linkebeek en Kraainem) waar sinds 2007 geen burgemeester is benoemd. De bevoegde Vlaamse ministers weigerden dat te doen omdat de kandidaat-burgemeesters de taalwetgeving overtraden, onder meer door het versturen van Franstalige oproepingsbrieven voor de verkiezingen.

Tijdens de vorige gemeentelijke legislatuur leidde dat tot een heuse carrousel van voordrachten en niet-benoemingen. Een nieuwe bij de staatshervorming vastgelegde procedure zou die carrousel moeten stoppen.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar droeg de meerderheid in Wezembeek-Oppem opnieuw de eerder afgewezen Franstalige François Van Hoobrouck-d'Aspre voor als kandidaat-burgemeester. Minister Bourgeois (N-VA) keurde die voordracht af. Van Hoobrouck vecht die afwijzing, volgens de nieuwe procedure, aan bij de (tweetalige) Raad van State, die hierover een vraag stelt bij het Grondwettelijk Hof, wat neerkomt op een test voor de nieuwe benoemingsprocedure in de faciliteitengemeenten.

De meerderheid in Wezembeek-Oppem had al afgesproken dat partijgenoot Petit in 2014 de sjerp zou overnemen. Minister Bourgeois heeft hem nu benoemd. Volgens de minister heeft de liberaal van de Franstalige eenheidslijst LB-Union in een gesprek met provinciegouverneur Lodewijk De Witte verklaard dat hij de taalwetgeving zou respecteren. (Belga/TE)

Wezembeek-Oppem is één van de drie faciliteitengemeenten (naast Linkebeek en Kraainem) waar sinds 2007 geen burgemeester is benoemd. De bevoegde Vlaamse ministers weigerden dat te doen omdat de kandidaat-burgemeesters de taalwetgeving overtraden, onder meer door het versturen van Franstalige oproepingsbrieven voor de verkiezingen. Tijdens de vorige gemeentelijke legislatuur leidde dat tot een heuse carrousel van voordrachten en niet-benoemingen. Een nieuwe bij de staatshervorming vastgelegde procedure zou die carrousel moeten stoppen.Na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar droeg de meerderheid in Wezembeek-Oppem opnieuw de eerder afgewezen Franstalige François Van Hoobrouck-d'Aspre voor als kandidaat-burgemeester. Minister Bourgeois (N-VA) keurde die voordracht af. Van Hoobrouck vecht die afwijzing, volgens de nieuwe procedure, aan bij de (tweetalige) Raad van State, die hierover een vraag stelt bij het Grondwettelijk Hof, wat neerkomt op een test voor de nieuwe benoemingsprocedure in de faciliteitengemeenten.De meerderheid in Wezembeek-Oppem had al afgesproken dat partijgenoot Petit in 2014 de sjerp zou overnemen. Minister Bourgeois heeft hem nu benoemd. Volgens de minister heeft de liberaal van de Franstalige eenheidslijst LB-Union in een gesprek met provinciegouverneur Lodewijk De Witte verklaard dat hij de taalwetgeving zou respecteren. (Belga/TE)