De wet schrijft voor dat een minderjarige niet uitgewezen kan worden. Zo'n kind krijgt begeleiding en een wettelijke voogd die moet zorgen voor onderdak, verzorging en onderwijs. Die voogd was Bechara M., een gehuwde man van 60 jaar. Niet in dienst van justitie, maar wel door justitie toegewezen aan het meisje. In die functie misbruikte hij haar. Nadat de wanpraktijk aan het licht was gekomen, zat de man even in de cel. Inmiddels is hij vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het Brusselse parket en de federale gerechtelijke politie spitten nu de carrière van de man uit, op zoek naar mogelijke andere slachtoffers. De voorbije dagen en weken werden collega's van hem verhoord. De federale overheidsdienst Justitie zei maandag "de nodige maatregelen" te hebben getroffen, mee te werken aan het gerechtelijk onderzoek en intussen een nieuwe voogd voor het misbruikte meisje te hebben gevonden. (DWM)

De wet schrijft voor dat een minderjarige niet uitgewezen kan worden. Zo'n kind krijgt begeleiding en een wettelijke voogd die moet zorgen voor onderdak, verzorging en onderwijs. Die voogd was Bechara M., een gehuwde man van 60 jaar. Niet in dienst van justitie, maar wel door justitie toegewezen aan het meisje. In die functie misbruikte hij haar. Nadat de wanpraktijk aan het licht was gekomen, zat de man even in de cel. Inmiddels is hij vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het Brusselse parket en de federale gerechtelijke politie spitten nu de carrière van de man uit, op zoek naar mogelijke andere slachtoffers. De voorbije dagen en weken werden collega's van hem verhoord. De federale overheidsdienst Justitie zei maandag "de nodige maatregelen" te hebben getroffen, mee te werken aan het gerechtelijk onderzoek en intussen een nieuwe voogd voor het misbruikte meisje te hebben gevonden. (DWM)