Open VLD wil discreet bevallen mogelijk maken. Dat zeggen Kamerleden Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu en Nele Lijnen na het nieuws dat de voorbije vijf maanden drie jongetjes in het vondelingenluik van Moeders voor Moeders in Antwerpen zijn gelegd. Volgens Open Vld verzoent discreet bevallen in de mate van het mogelijke de belangen van de ouder met die van het 'afstandskind', zowel op korte als op lange termijn.

'Het grote verschil met de anonieme bevalling zoals die in Frankrijk bestaat, betreft het aanleggen van een register waarbij een aantal gegevens bijgehouden worden zodat, wanneer de vraag zich stelt, er op termijn een wederzijdse kennisname van de identiteit van de ouder en het afstandskind kan plaatsvinden', zeggen de Kamerleden. Dat geeft het kind op zijn minst de kans om zijn roots te achterhalen. Bovendien heeft het register betrekking op medische situaties, zodat het kind kan weten of het bijvoorbeeld drager is van een erfelijke ziekte.

Er is nood aan een vondelingenluik omdat er in België geen wettelijke regeling bestaat om anoniem of discreet te bevallen, klinkt het bij de Vlaamse liberalen. Open Vld pleit al jaren voor zo'n regeling en heeft ook deze legislatuur een wetsvoorstel ingediend.

Er kan aan discreet bevallen ook een begeleidingsprocedure voor de ouder gekoppeld worden. Volgens Lahaye-Battheu blijkt uit cijfers van de vzw Erkende Vlaamse Adoptiediensten dat voor ouders die zich laten begeleiden om afstand te doen van hun kind in 80 procent van de gevallen een andere oplossing gevonden wordt. In 20 procent van de gevallen wordt afstand gedaan van het kind. 'Maar dan nog blijft het belangrijk dat de ouder de nodige begeleiding krijgt', aldus Lahaye-Battheu.

Open VLD wil discreet bevallen mogelijk maken. Dat zeggen Kamerleden Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu en Nele Lijnen na het nieuws dat de voorbije vijf maanden drie jongetjes in het vondelingenluik van Moeders voor Moeders in Antwerpen zijn gelegd. Volgens Open Vld verzoent discreet bevallen in de mate van het mogelijke de belangen van de ouder met die van het 'afstandskind', zowel op korte als op lange termijn.'Het grote verschil met de anonieme bevalling zoals die in Frankrijk bestaat, betreft het aanleggen van een register waarbij een aantal gegevens bijgehouden worden zodat, wanneer de vraag zich stelt, er op termijn een wederzijdse kennisname van de identiteit van de ouder en het afstandskind kan plaatsvinden', zeggen de Kamerleden. Dat geeft het kind op zijn minst de kans om zijn roots te achterhalen. Bovendien heeft het register betrekking op medische situaties, zodat het kind kan weten of het bijvoorbeeld drager is van een erfelijke ziekte.Er is nood aan een vondelingenluik omdat er in België geen wettelijke regeling bestaat om anoniem of discreet te bevallen, klinkt het bij de Vlaamse liberalen. Open Vld pleit al jaren voor zo'n regeling en heeft ook deze legislatuur een wetsvoorstel ingediend.Er kan aan discreet bevallen ook een begeleidingsprocedure voor de ouder gekoppeld worden. Volgens Lahaye-Battheu blijkt uit cijfers van de vzw Erkende Vlaamse Adoptiediensten dat voor ouders die zich laten begeleiden om afstand te doen van hun kind in 80 procent van de gevallen een andere oplossing gevonden wordt. In 20 procent van de gevallen wordt afstand gedaan van het kind. 'Maar dan nog blijft het belangrijk dat de ouder de nodige begeleiding krijgt', aldus Lahaye-Battheu.