Dat blijkt uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 Belgen. Opvallend is dat de Walen er een stuk minder positief tegenover staan: nauwelijks de helft (49 pct) van hen vindt trajectcontrole een rechtvaardige manier van controleren.

De meerderheid van de Vlaamse respondenten is van mening dat trajectcontroles op snelwegen niet enkel zorgen voor veiliger verkeer, maar ook voor een betere doorstroming en dus minder files. Op lokale wegen speelt volgens hen vooral het veiligheidseffect een grote rol, ook voor fietsers.

Volgens VAB denken de Waalse respondenten duidelijk anders over het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De Walen zijn steeds een stuk minder positief en geloven ook veel minder in de positieve effecten van trajectcontroles op lokale wegen.

Bij de Vlamingen vindt 52 procent trajectcontrole op lokale wegen zinvol, bij hun Waalse tegenhangers is dat 35 procent. Bijna zeven op de tien automobilisten zijn wel van mening dat trajectcontroles aangekondigd moeten worden met borden langs de weg.

34 nieuwe trajectcontroles langs Vlaamse gewestwegen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft zondagochtend 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd. 'Het is een rechtvaardig systeem', zegt de minister. 'Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt.'

Door de net geactiveerde trajectcontroles verdubbelt het aantal: naast de camera's van lokale besturen, zijn er nu in totaal 55 actief, een dekking van 146 km. Het gaat om twee tracés op de autosnelweg en 53 tracés langs gewestwegen. Daarbovenop worden het komende jaar nog eens 69 tracés uitgerust met trajectcontrole. In minder dan de helft van de gevallen gaat het om de omvorming van traditionele flitscamera's tot een trajectcontrole.

De andere tracés zijn geselecteerd op basis van de ongevallenstatistieken. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera's die zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding.

De minister maakt zich sterk dat de forse toename van trajectcontroles zal leiden tot minder verkeersongevallen en minder verkeersdoden. 'Ik besef ten volle dat snelheidscontroles niet plezant zijn', zegt Weyts. 'Maar als we daarmee het aantal verkeersslachtoffers verder kunnen doen dalen, dan moet het maar.'

Dat blijkt uit een bevraging van mobiliteitsclub VAB bij zowat 2.000 Belgen. Opvallend is dat de Walen er een stuk minder positief tegenover staan: nauwelijks de helft (49 pct) van hen vindt trajectcontrole een rechtvaardige manier van controleren.De meerderheid van de Vlaamse respondenten is van mening dat trajectcontroles op snelwegen niet enkel zorgen voor veiliger verkeer, maar ook voor een betere doorstroming en dus minder files. Op lokale wegen speelt volgens hen vooral het veiligheidseffect een grote rol, ook voor fietsers. Volgens VAB denken de Waalse respondenten duidelijk anders over het effect van trajectcontroles op de verkeersveiligheid en de doorstroming. De Walen zijn steeds een stuk minder positief en geloven ook veel minder in de positieve effecten van trajectcontroles op lokale wegen. Bij de Vlamingen vindt 52 procent trajectcontrole op lokale wegen zinvol, bij hun Waalse tegenhangers is dat 35 procent. Bijna zeven op de tien automobilisten zijn wel van mening dat trajectcontroles aangekondigd moeten worden met borden langs de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft zondagochtend 34 nieuwe trajectcontroles langs gewestwegen geactiveerd. 'Het is een rechtvaardig systeem', zegt de minister. 'Je wordt niet gepakt op basis van een momentopname. Je krijgt alleen een boete als je over langere afstand volgehouden te snel rijdt.'Door de net geactiveerde trajectcontroles verdubbelt het aantal: naast de camera's van lokale besturen, zijn er nu in totaal 55 actief, een dekking van 146 km. Het gaat om twee tracés op de autosnelweg en 53 tracés langs gewestwegen. Daarbovenop worden het komende jaar nog eens 69 tracés uitgerust met trajectcontrole. In minder dan de helft van de gevallen gaat het om de omvorming van traditionele flitscamera's tot een trajectcontrole. De andere tracés zijn geselecteerd op basis van de ongevallenstatistieken. In de loop van 2019 moeten ook de eerste 40 locaties op autosnelwegen worden uitgerust met camera's die zowel dienen voor trajectcontrole als voor criminaliteitsbestrijding. De minister maakt zich sterk dat de forse toename van trajectcontroles zal leiden tot minder verkeersongevallen en minder verkeersdoden. 'Ik besef ten volle dat snelheidscontroles niet plezant zijn', zegt Weyts. 'Maar als we daarmee het aantal verkeersslachtoffers verder kunnen doen dalen, dan moet het maar.'