Op het terrein is er altijd wel al sprake geweest van culturele samenwerking over de taalgrens heen. Maar tot een formeel samenwerkingsakkoord is het nooit gekomen. Dat had onder meer te maken met de Vlaamse bekommernis over het naleven van het territorialiteitsbeginsel, met name in de Vlaamse Rand. Daardoor komt het dat Vlaanderen wel culturele samenwerkingsakkoorden heeft met onder meer China (ambtelijk), Québec, Roemenië en Hongarije, maar niet met de Franse gemeenschap. "We hadden inderdaad een akkoord met landen aan de andere kant van de wereld, maar niet met onze bovenbeste buren", aldus minister Schauvliege. Concreet voorziet het bereikte raamakkoord dat de Vlaamse en Franse gemeenschap meer informatie gaan uitwisselen op het vlak van cultuur. Er komt ook een gemengde commissie met vertegenwoordigers van beide partijen om het akkoord verder uit te werken. Bedoeling is ook dat de Franse en Vlaamse gemeenschap meer gaan samenwerken in hun standpunten rond cultuur tegenover bijvoorbeeld de federale regering of tegenover Europa. "En uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat we de cultuur van elkaar beter leren kennen", aldus Laanan. Het raamakkoord zou ook kunnen betekenen dat de Franse en Vlaamse gemeenschap nauwer gaan samenwerken op (inter)nationale cultuurevenementen, zoals het filmfestival van Cannes, Bergen als culturele hoofdstad van Europa in 2015, het theaterfestival van Avignon, enz... (JOHN THYS)

Op het terrein is er altijd wel al sprake geweest van culturele samenwerking over de taalgrens heen. Maar tot een formeel samenwerkingsakkoord is het nooit gekomen. Dat had onder meer te maken met de Vlaamse bekommernis over het naleven van het territorialiteitsbeginsel, met name in de Vlaamse Rand. Daardoor komt het dat Vlaanderen wel culturele samenwerkingsakkoorden heeft met onder meer China (ambtelijk), Québec, Roemenië en Hongarije, maar niet met de Franse gemeenschap. "We hadden inderdaad een akkoord met landen aan de andere kant van de wereld, maar niet met onze bovenbeste buren", aldus minister Schauvliege. Concreet voorziet het bereikte raamakkoord dat de Vlaamse en Franse gemeenschap meer informatie gaan uitwisselen op het vlak van cultuur. Er komt ook een gemengde commissie met vertegenwoordigers van beide partijen om het akkoord verder uit te werken. Bedoeling is ook dat de Franse en Vlaamse gemeenschap meer gaan samenwerken in hun standpunten rond cultuur tegenover bijvoorbeeld de federale regering of tegenover Europa. "En uiteindelijk is het natuurlijk ook de bedoeling dat we de cultuur van elkaar beter leren kennen", aldus Laanan. Het raamakkoord zou ook kunnen betekenen dat de Franse en Vlaamse gemeenschap nauwer gaan samenwerken op (inter)nationale cultuurevenementen, zoals het filmfestival van Cannes, Bergen als culturele hoofdstad van Europa in 2015, het theaterfestival van Avignon, enz... (JOHN THYS)