Dat alles blijkt uit de recentste sterftecijfers (uit 2014) van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De resultaten van dat rapport zijn bekendgemaakt door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

"De cijfers geven aan dat onze preventie en gezondheidszorg op het goede spoor zitten. We blijven investeren in ons vaccinatieprogramma, onze bevolkingsonderzoeken en de promotie van een gezonde levensstijl, en zeker ook in suïcidepreventie", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

In 2004 had een man in Vlaanderen bij zijn geboorte een levensverwachting van 77,2 jaar. In 2014 is dat gestegen tot 79,8 jaar. Voor de vrouwen was de levensverwachting bij de geboorte 82,5 jaar in 2004. In 2014 is dat al 84,3 jaar. Vrouwen hebben dus duidelijk een hogere levensverwachting dan mannen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner.

De stijgende levensverwachting maakt dat de vergrijzing van de bevolking nog niet leidt tot beduidend meer sterfgevallen per jaar. In 2014 stierven er in totaal 58.301 Vlaamse inwoners in Vlaanderen of Brussel, wat niet veel verschilt van het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Hart- en vaatziekten en kanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken voor de meeste mensen. Het risico om daaraan te sterven op jongere leeftijd wordt echter steeds kleiner.

Kanker

Op middelbare leeftijd (45-75 jaar) duiken longkanker en borstkanker op als belangrijkste doodsoorzaken. Longkanker als doodsoorzaak komt vooral veel voor bij mannen, en daalt daar wel, maar blijft toenemen bij vrouwen. Bij de vrouwen heeft longkanker borstkanker voorbijgestoken in een aantal leeftijdscategorieën. De hoge longkankercijfers zijn het gevolg van het rookgedrag van de naoorlogse generatie. Mannen hebben veel gerookt en ook steeds meer vrouwen begonnen te roken.

"Dit zijn doodsoorzaken waar we op kunnen ingrijpen", zegt minister Vandeurzen. "Preventief inspelen op de levensstijl, zoals roken ontmoedigen en rookstopbegeleiding, zullen eind dit jaar op de agenda van onze gezondheidsconferentie staan. Borstkanker blijven we vroegtijdig opsporen met het bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot 69 jaar."

Suïcide

In 2014 overleden in Vlaanderen 1.066 personen door suïcide. De suïcide bij mannen (uitgedrukt per 100.000 inwoners) daalde in 2014 naar 23,6/100.000 (in 2013 was dit 24,8/100.000) en voor vrouwen was er een stijging naar 10/100.000 (in 2013 was dit 8,5/100.000). De gezondheidsdoelstelling streeft naar een daling van de suïcidecijfers in Vlaanderen met 20 procent, te behalen in 2020 in vergelijking met het basisjaar 2000.

Tegenover 2000 was het aantal suïcides bij mannen in 2014 gedaald met circa 17 pct; bij vrouwen was het in dezelfde periode gedaald met circa 4 pct. "Er is een verschil tussen mannen en vrouwen bij suïcides", geeft professor Prof. Gwendolyn Portzky van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie als duiding mee. "De daling bij mannen is zeker positief, omdat we dit al het derde jaar op rij zien in economisch niet zo gunstige tijden. Vermoedelijk heeft het Vlaams Actieplan hiertoe een preventieve bijdrage geleverd."

"Bij vrouwen zien we fluctuerende cijfers de laatste jaren. Bij hen gaat het om lagere suïcidecijfers waardoor kleine schommelingen al relatief grote veranderingen in de statistieken kunnen geven, dus moeten we in dat geval voorzichtig zijn met interpretaties."

SP.A: 'Geestelijke gezondheidszorg toegankelijker maken'

Vlaams parlement Freya Van den Bossche (sp.a) reageert dat het suïcidecijfer nog altijd anderhalf keer zo hoog ligt als gemiddeld in Europa: "We moeten durven erkennen dat het onaanvaardbaar is dat elke dag opnieuw drie mensen geen enkele andere uitweg zien dan suïcide. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kan, ondanks alle goede bedoelingen, de ambitie die Vlaanderen moet hebben om het suïcidecijfer drastisch omlaag te halen, niet waarmaken.'

De oorzaken daarvan zijn volgens Van den Bossche niet ver te zoeken: 'De drempels tot de geestelijke gezondheidszorg liggen veel te hoog. Psychotherapie wordt, ondanks zijn effectiviteit, nog steeds niet terugbetaald, waardoor het onbetaalbaar wordt voor vele mensen die net het meest kwetsbaar zijn. Ondertussen blijven de wachttijden bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg steeds verder oplopen. Als het minister Vandeurzen ernst is met de aanpak van suïcide, maakt hij hiervan een absolute prioriteit.'

(Belga/JH)

Dat alles blijkt uit de recentste sterftecijfers (uit 2014) van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De resultaten van dat rapport zijn bekendgemaakt door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). "De cijfers geven aan dat onze preventie en gezondheidszorg op het goede spoor zitten. We blijven investeren in ons vaccinatieprogramma, onze bevolkingsonderzoeken en de promotie van een gezonde levensstijl, en zeker ook in suïcidepreventie", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. In 2004 had een man in Vlaanderen bij zijn geboorte een levensverwachting van 77,2 jaar. In 2014 is dat gestegen tot 79,8 jaar. Voor de vrouwen was de levensverwachting bij de geboorte 82,5 jaar in 2004. In 2014 is dat al 84,3 jaar. Vrouwen hebben dus duidelijk een hogere levensverwachting dan mannen, maar het verschil tussen mannen en vrouwen wordt steeds kleiner. De stijgende levensverwachting maakt dat de vergrijzing van de bevolking nog niet leidt tot beduidend meer sterfgevallen per jaar. In 2014 stierven er in totaal 58.301 Vlaamse inwoners in Vlaanderen of Brussel, wat niet veel verschilt van het gemiddelde van de voorbije tien jaar. Hart- en vaatziekten en kanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken voor de meeste mensen. Het risico om daaraan te sterven op jongere leeftijd wordt echter steeds kleiner. Op middelbare leeftijd (45-75 jaar) duiken longkanker en borstkanker op als belangrijkste doodsoorzaken. Longkanker als doodsoorzaak komt vooral veel voor bij mannen, en daalt daar wel, maar blijft toenemen bij vrouwen. Bij de vrouwen heeft longkanker borstkanker voorbijgestoken in een aantal leeftijdscategorieën. De hoge longkankercijfers zijn het gevolg van het rookgedrag van de naoorlogse generatie. Mannen hebben veel gerookt en ook steeds meer vrouwen begonnen te roken. "Dit zijn doodsoorzaken waar we op kunnen ingrijpen", zegt minister Vandeurzen. "Preventief inspelen op de levensstijl, zoals roken ontmoedigen en rookstopbegeleiding, zullen eind dit jaar op de agenda van onze gezondheidsconferentie staan. Borstkanker blijven we vroegtijdig opsporen met het bevolkingsonderzoek voor vrouwen van 50 tot 69 jaar." In 2014 overleden in Vlaanderen 1.066 personen door suïcide. De suïcide bij mannen (uitgedrukt per 100.000 inwoners) daalde in 2014 naar 23,6/100.000 (in 2013 was dit 24,8/100.000) en voor vrouwen was er een stijging naar 10/100.000 (in 2013 was dit 8,5/100.000). De gezondheidsdoelstelling streeft naar een daling van de suïcidecijfers in Vlaanderen met 20 procent, te behalen in 2020 in vergelijking met het basisjaar 2000. Tegenover 2000 was het aantal suïcides bij mannen in 2014 gedaald met circa 17 pct; bij vrouwen was het in dezelfde periode gedaald met circa 4 pct. "Er is een verschil tussen mannen en vrouwen bij suïcides", geeft professor Prof. Gwendolyn Portzky van het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie als duiding mee. "De daling bij mannen is zeker positief, omdat we dit al het derde jaar op rij zien in economisch niet zo gunstige tijden. Vermoedelijk heeft het Vlaams Actieplan hiertoe een preventieve bijdrage geleverd." "Bij vrouwen zien we fluctuerende cijfers de laatste jaren. Bij hen gaat het om lagere suïcidecijfers waardoor kleine schommelingen al relatief grote veranderingen in de statistieken kunnen geven, dus moeten we in dat geval voorzichtig zijn met interpretaties."Vlaams parlement Freya Van den Bossche (sp.a) reageert dat het suïcidecijfer nog altijd anderhalf keer zo hoog ligt als gemiddeld in Europa: "We moeten durven erkennen dat het onaanvaardbaar is dat elke dag opnieuw drie mensen geen enkele andere uitweg zien dan suïcide. Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie kan, ondanks alle goede bedoelingen, de ambitie die Vlaanderen moet hebben om het suïcidecijfer drastisch omlaag te halen, niet waarmaken.'De oorzaken daarvan zijn volgens Van den Bossche niet ver te zoeken: 'De drempels tot de geestelijke gezondheidszorg liggen veel te hoog. Psychotherapie wordt, ondanks zijn effectiviteit, nog steeds niet terugbetaald, waardoor het onbetaalbaar wordt voor vele mensen die net het meest kwetsbaar zijn. Ondertussen blijven de wachttijden bij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg steeds verder oplopen. Als het minister Vandeurzen ernst is met de aanpak van suïcide, maakt hij hiervan een absolute prioriteit.' (Belga/JH)