Sluikstorten blijft niet onbestraft. In heel Vlaanderen belanden er van de 3.329 opgestelde pv's 1.677 bij het parket. "In het verleden vond er vaak een seponering plaats", zegt Michael Faure van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving. "Al sloeg de balans ook wel eens door naar de andere kant: er waren procureurs die het nodig vonden om voor een sigarettenpeuk naar de rechter te trekken." In de bredere cluster afval - waarin ook gesjoemel met afvalstoffen thuishoort - krijgt bijna de helft van de gevallen nu een bestuurlijke geldboete na seponering. Die mogelijkheid bestaat sinds 2009. In vergelijking met de afgelopen jaren daalt het aantal pv's, maar GAS-boetes belanden niet in de statistieken. De bestraffing van sluikstorten ligt in de praktijk dus veel hoger, klinkt het. De politie maakt in 2012 in totaal 17.482 processen-verbaal tegen milieumisdrijven, variërende van geluidshinder (394 pv's) tot inbreuken op dierenwelzijn (800 pv's). Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil meer inzetten op de strafrechtelijke aanpak van milieumisdrijven. (Belga)

Sluikstorten blijft niet onbestraft. In heel Vlaanderen belanden er van de 3.329 opgestelde pv's 1.677 bij het parket. "In het verleden vond er vaak een seponering plaats", zegt Michael Faure van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving. "Al sloeg de balans ook wel eens door naar de andere kant: er waren procureurs die het nodig vonden om voor een sigarettenpeuk naar de rechter te trekken." In de bredere cluster afval - waarin ook gesjoemel met afvalstoffen thuishoort - krijgt bijna de helft van de gevallen nu een bestuurlijke geldboete na seponering. Die mogelijkheid bestaat sinds 2009. In vergelijking met de afgelopen jaren daalt het aantal pv's, maar GAS-boetes belanden niet in de statistieken. De bestraffing van sluikstorten ligt in de praktijk dus veel hoger, klinkt het. De politie maakt in 2012 in totaal 17.482 processen-verbaal tegen milieumisdrijven, variërende van geluidshinder (394 pv's) tot inbreuken op dierenwelzijn (800 pv's). Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil meer inzetten op de strafrechtelijke aanpak van milieumisdrijven. (Belga)