Hoe is het gesteld met het herstel van de biodiversiteit in Vlaanderen? Helemaal niet goed, blijkt uit de analyse van het INBO. Voor vijf van de zes Europese doelen halen we een onvoldoende. Er komt dan wel natuurgebied bij, maar structureel liggen we zwaar achterop.

Kwetsbare dier- en plantensoorten zijn nog steeds onvoldoende beschermd. Bijna 30 procent staat op de rode lijst van planten- en diersoorten die de afgelopen decennia rake klappen kregen, die kwetsbaar of met uitsterven bedreigd zijn. Nog eens 16 procent is 'bijna in gevaar'.

Stukken natuur verbinden is cruciaal. Tegen 2012 was 80.000 hectare 'natuurverwevingsgebied' gepland. Slechts 8 procent daarvan is gerealiseerd. Daarnaast scoren we ondermaats als het gaat over het duurzaam maken van landbouw.

Alleen voor het doel 'invasieve soorten bestrijden' hebben we de wetgeving op orde, waardoor deels is gebeurd wat moest. Soorten uit andere streken, zoals de Aziatische hoornaar, strijken hier steeds meer neer en bedreigen fauna en flora.

Vlaams bevoegd minister Demir is zich bewust van de ernst van de situatie. 'Er zijn nog grote uitdagingen', zegt ze. 'Maar stap voor stap hebben we het voorbije jaar zaken in beweging gezet om de biodiversiteit te verbeteren, om de tanker te keren.'

Hoe is het gesteld met het herstel van de biodiversiteit in Vlaanderen? Helemaal niet goed, blijkt uit de analyse van het INBO. Voor vijf van de zes Europese doelen halen we een onvoldoende. Er komt dan wel natuurgebied bij, maar structureel liggen we zwaar achterop. Kwetsbare dier- en plantensoorten zijn nog steeds onvoldoende beschermd. Bijna 30 procent staat op de rode lijst van planten- en diersoorten die de afgelopen decennia rake klappen kregen, die kwetsbaar of met uitsterven bedreigd zijn. Nog eens 16 procent is 'bijna in gevaar'. Stukken natuur verbinden is cruciaal. Tegen 2012 was 80.000 hectare 'natuurverwevingsgebied' gepland. Slechts 8 procent daarvan is gerealiseerd. Daarnaast scoren we ondermaats als het gaat over het duurzaam maken van landbouw. Alleen voor het doel 'invasieve soorten bestrijden' hebben we de wetgeving op orde, waardoor deels is gebeurd wat moest. Soorten uit andere streken, zoals de Aziatische hoornaar, strijken hier steeds meer neer en bedreigen fauna en flora. Vlaams bevoegd minister Demir is zich bewust van de ernst van de situatie. 'Er zijn nog grote uitdagingen', zegt ze. 'Maar stap voor stap hebben we het voorbije jaar zaken in beweging gezet om de biodiversiteit te verbeteren, om de tanker te keren.'