Het nieuws veroorzaakte vorige zomer grote opschudding in Hoboken: de lood-in-bloedwaarden van kinderen uit de buurt van recyclagebedrijf Umicore waren sterk verhoogd vergeleken met de meetcampagne van 2019. Onder meer naar aanleiding van die verontrustende bloedwaarden stuurden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams departement Omgeving en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) in februari een gezamenlijk advies naar de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Die kende Umicore in 2014 een milieuvergunning toe.
...

Het nieuws veroorzaakte vorige zomer grote opschudding in Hoboken: de lood-in-bloedwaarden van kinderen uit de buurt van recyclagebedrijf Umicore waren sterk verhoogd vergeleken met de meetcampagne van 2019. Onder meer naar aanleiding van die verontrustende bloedwaarden stuurden de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), het Vlaams departement Omgeving en het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) in februari een gezamenlijk advies naar de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen. Die kende Umicore in 2014 een milieuvergunning toe. In het advies, dat Knack en VRT NWS konden inkijken, roepen de administraties op om in de milieuvergunning bijkomende voorwaarden aan Umicore op te leggen. Ze stellen onder meer voor om het bedrijf te laten onderzoeken welke bronnen en omstandigheden significante niet-geleide emissies (uitstoot die niet via de schoorsteen gaat) van zware metalen en stof veroorzaken, en hoe die teruggedrongen kunnen worden. Ze verwijzen ook naar de windbarometer waarmee Umicore dit jaar is gestart: op basis van meteo-omstandigheden werkt het bedrijf instructies uit waarmee wordt beslist om bepaalde logistieke activiteiten tijdelijk te verminderen of te stoppen. Daarover moet Umicore, aldus het advies, een rapport uitwerken waarin het zijn criteria vastlegt. Voorstel is ook dat Umicore een logboek bijhoudt met alle periodes waarin het zijn logistieke activiteiten vermindert. De voornaamste onregelmatigheden moet het minstens maandelijks aan Vlaanderen rapporteren. 'Eindelijk gaat de Vlaamse overheid over tot actie', reageert Antwerps provincieraadslid en gemeenteraadslid Ilse van Dienderen (Groen). 'We volgen het dossier-Umicore al jaren op alle niveaus op: in de districtsraad, de gemeenteraad, de provincieraad en op Vlaams niveau. Met het beleid van de stad Antwerpen zijn we het niet eens, omdat ze meegaat in het verhaal van Umicore om huizen van omwonenden op te kopen.' In Moretusburg, de woonwijk die grenst aan Umicore, hebben 147 bewoners gevraagd naar een schatting om de waarde van hun woning te kennen, zo berichtten de Mediahuis-kranten. 'Maar huizen opkopen is je reinste symptoombestrijding. Je moet het probleem aanpakken bij de wortel: de uitstoot van zware metalen moet omlaag, zoals ook in de vergunning is opgelegd.' Van Dienderen roept de inwoners op hun stem te laten horen. 'Nu de voorwaarden uit de milieuvergunning worden bijgesteld, moeten Antwerpen en Hemiksem gedurende dertig dagen een openbaar onderzoek organiseren. Burgers kunnen via het omgevingsloket of via een simpele mail naar de stad bezwaren en opmerkingen indienen. Vervolgens moet de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen binnen de drie maanden een beslissing nemen over de aanpassing van de milieuvergunning.' 'Umicore ziet het als zijn plicht om de gevolgen van zijn industriële activiteit in Hoboken voor de naburige bevolking te beperken', reageert woordvoerster Marjolein Scheers. 'Uit onderzoeken naar aanleiding van de verhoogde lood-in-bloedwaarden in juni 2020 is gebleken dat de combinatie van de klimaatverandering en de lockdown een bepalende rol speelde. Het actieprogramma dat het bedrijf enkele maanden geleden is gestart, sluit aan bij de aanbeveling van de administraties van de Vlaamse overheid aan de Deputatie om de vergunningsvoorwaarden te herzien.'