Tussen 2000 en 2018 is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen met 26 procent gedaald. Daarmee zit Vlaanderen op koers om de doelstelling van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS), namelijk tegen 2020 20 procent minder suïcides, te halen. Dat plan werd in 2012 in het leven geroepen door toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Toch blijft Vlaanderen één van de trieste koplopers wat zelfdodingen betreft, met een suïcidecijfer dat 1,5 keer hoger ligt dan het gemiddelde in de Europese Unie. Nog elke dag zijn er in Vlaanderen gemiddeld bijna 3 zelfdodingen en 25 pogingen. Met het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2022-2030) komen het kabinet-Beke en het VLESP met een nieuwe doelstelling: het aantal zelfdodingen tegen 2030 met 10 procent verminderen ten opzichte van referentiejaar 2020. "Dat is een ambitieuze maar vooral realistische doelstelling die we naar voren schuiven", zegt minister Beke. "Het aantal suïcides doen dalen is mogelijk, maar vergt een combinatie van verschillende, wetenschappelijk onderbouwde strategieën en acties om de doelstelling over een langere periode te halen." De precieze impact van coronajaar 2020 op de suïcidecijfers is nog niet duidelijk volgens het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. De cijfers voor 2019 en 2020 worden in maart volgend jaar verwacht. Het voorgestelde plan bevat een groot pakket aan nieuwe acties. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de impact van de bestaande acties die hun nut al hebben bewezen. Structurele samenwerking met de beleidsdomeinen Werk Onderwijs, Jeugd en Media moet ervoor zorgen dat het thema ook daar een vaste plaats krijgt. De nieuwe acties zijn onderverdeeld in zes strategieën, van suïcidepreventie bij kwetsbare groepen over intensieve opvolging van en laagdrempelige hulplijnen voor suïcidale personen tot de ondersteuning van nabestaanden. Minister Beke en het VLESP lichten het nieuwe plan vrijdag toe tijdens de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie. Daarna worden de komende maanden de engagementen en voorstellen geconcretiseerd om uiteindelijk het plan voor te leggen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (Belga)

Tussen 2000 en 2018 is het aantal zelfdodingen in Vlaanderen met 26 procent gedaald. Daarmee zit Vlaanderen op koers om de doelstelling van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VAS), namelijk tegen 2020 20 procent minder suïcides, te halen. Dat plan werd in 2012 in het leven geroepen door toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Toch blijft Vlaanderen één van de trieste koplopers wat zelfdodingen betreft, met een suïcidecijfer dat 1,5 keer hoger ligt dan het gemiddelde in de Europese Unie. Nog elke dag zijn er in Vlaanderen gemiddeld bijna 3 zelfdodingen en 25 pogingen. Met het derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (2022-2030) komen het kabinet-Beke en het VLESP met een nieuwe doelstelling: het aantal zelfdodingen tegen 2030 met 10 procent verminderen ten opzichte van referentiejaar 2020. "Dat is een ambitieuze maar vooral realistische doelstelling die we naar voren schuiven", zegt minister Beke. "Het aantal suïcides doen dalen is mogelijk, maar vergt een combinatie van verschillende, wetenschappelijk onderbouwde strategieën en acties om de doelstelling over een langere periode te halen." De precieze impact van coronajaar 2020 op de suïcidecijfers is nog niet duidelijk volgens het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. De cijfers voor 2019 en 2020 worden in maart volgend jaar verwacht. Het voorgestelde plan bevat een groot pakket aan nieuwe acties. Daarnaast ligt de focus op het vergroten van de impact van de bestaande acties die hun nut al hebben bewezen. Structurele samenwerking met de beleidsdomeinen Werk Onderwijs, Jeugd en Media moet ervoor zorgen dat het thema ook daar een vaste plaats krijgt. De nieuwe acties zijn onderverdeeld in zes strategieën, van suïcidepreventie bij kwetsbare groepen over intensieve opvolging van en laagdrempelige hulplijnen voor suïcidale personen tot de ondersteuning van nabestaanden. Minister Beke en het VLESP lichten het nieuwe plan vrijdag toe tijdens de Gezondheidsconferentie Suïcidepreventie. Daarna worden de komende maanden de engagementen en voorstellen geconcretiseerd om uiteindelijk het plan voor te leggen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement. Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be. (Belga)