Vlaanderen gaat een nieuwe diplomatieke post openen in Kopenhagen. Dat bevestigt het kabinet-Jambon aan Knack. Met de aankondiging heeft Vlaanderen weldra twaalf diplomatieke afvaardigingen in het buitenland en een bij de Europese Unie in Brussel.
...

Vlaanderen gaat een nieuwe diplomatieke post openen in Kopenhagen. Dat bevestigt het kabinet-Jambon aan Knack. Met de aankondiging heeft Vlaanderen weldra twaalf diplomatieke afvaardigingen in het buitenland en een bij de Europese Unie in Brussel.Het nieuws komt niet als een verrassing. Tijdens de regeringsverklaring liet Jambon reeds optekenen dat Vlaanderen een nieuwe Algemene Afvaardiging van de Vlaamse regering - zoals dat officieel heet - wil openen. Zowel Stockholm als Kopenhagen lagen een tijdlang in de weegschaal. De keuze is uiteindelijk op die laatste gevallen, onder meer omdat Zweden geen deel uitmaakt van de Eurozone. Vanuit het perspectief van de Vlaamse regering is de keuze voor Kopenhagen een logische. De N-VA wil dat Vlaanderen zich spiegelt aan het Noord-Europese model waarin welvaart en weinig staatsschulden worden gecombineerd. In de startnota van partijvoorzitter Bart De Wever voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen stond reeds te lezen dat 'Vlaanderen prioritair de banden met de Noordzee- en Hanzelanden moet versterken.' Nu Jambon ook bevoegd is voor Buitenlandse Zaken in de Vlaamse regering wordt dat streefdoel met een nieuwe diplomatieke post vervolmaakt.'De keuze voor Kopenhagen wordt versterkt door het feit dat Denemarken, als Europese lidstaat met een profiel dat op vele vlakken aansluit op dat van Vlaanderen, ook vertrouwd is met de werking en dynamiek van autonome regio's', klinkt het dan ook op het kabinet-Jambon.Bovendien is Vlaanderen momenteel nog niet in Scandinavië en de Noordse Landen vertegenwoordigd, en dat in tegenstelling tot de andere regio's van de Europese Unie. De bedoeling is dat vanuit Kopenhagen ook andere Noord-Europese landen zoals Zweden, Finland en Noorwegen worden bediend. Op handelsgebied zijn de Noordse en Scandinavische landen niet meteen dé cruciale partner van Vlaanderen. Volgens de meest recente cijfers van het FIT waren in de eerste helft van 2019 geen van de landen vertegenwoordigd in de top tien op vlak van in- en uitvoer naar en vanuit Vlaanderen. Wat kan Vlaanderen in Kopenhagen precies klaarspelen? Sinds de vierde staatshervorming van 1993 zijn de Gewesten in het buitenland bevoegd voor de kwesties waar het ook in België verantwoordelijk voor is. Volgens dat principe - ook wel in foro interno, in foro externo genoemd - kunnen Vlaanderen en Wallonië onder meer op vlak van handel en cultuur hun belangen in het buitenland verdedigen. Wanneer de diplomatieke post in gebruik wordt genomen en of de bestaande kantoren van Flanders Investment & Trade (FIT) in Kopenhagen in de nieuwe afvaardiging zal huizen, is nog onduidelijk. De bedoeling is om de diplomatieke afvaardiging begin 2021 te openen.