"Ten eerste moeten we het dagdagelijks fietsgebruik meer stimuleren", betoogde Peeters. "Daarnaast moet de fietsinfrastructuur verder uitgebouwd worden, ik denk aan nieuwe accomodatie, het onderhoud van bestaande fietspaden, maar bijvoorbeeld ook betere signalisatie. Maar ik wil er wel op wijzen dat er tijdens deze legislatuur, onder impuls van minister Hilde Crevits, heel wat werk is verricht. Niet in het minst werd er elk jaar 100 miljoen euro geïnvesteerd in fietspaden." Verder ziet de Vlaamse minister-president het verhogen van de veiligheid voor fietsers als een belangrijke uitdaging en wil hij in de mobiliteitsproblematiek meer de fiets als alternatief naar voren schuiven. "Als ik zie welk succes fietsdeelsystemen hebben in Kopenhagen, Amsterdam of London, dan ligt er ook bij ons nog een uitdaging." Tenslotte stelde Peeters dat het succes van wielerwedstrijden aangegrepen moet worden om mensen te stimuleren om meer de fiets te gebruiken. (COR 207)

"Ten eerste moeten we het dagdagelijks fietsgebruik meer stimuleren", betoogde Peeters. "Daarnaast moet de fietsinfrastructuur verder uitgebouwd worden, ik denk aan nieuwe accomodatie, het onderhoud van bestaande fietspaden, maar bijvoorbeeld ook betere signalisatie. Maar ik wil er wel op wijzen dat er tijdens deze legislatuur, onder impuls van minister Hilde Crevits, heel wat werk is verricht. Niet in het minst werd er elk jaar 100 miljoen euro geïnvesteerd in fietspaden." Verder ziet de Vlaamse minister-president het verhogen van de veiligheid voor fietsers als een belangrijke uitdaging en wil hij in de mobiliteitsproblematiek meer de fiets als alternatief naar voren schuiven. "Als ik zie welk succes fietsdeelsystemen hebben in Kopenhagen, Amsterdam of London, dan ligt er ook bij ons nog een uitdaging." Tenslotte stelde Peeters dat het succes van wielerwedstrijden aangegrepen moet worden om mensen te stimuleren om meer de fiets te gebruiken. (COR 207)