Dirk Van Damme zegt dat in een gesprek met De Tijd.

Van de 25- tot 34-jarige Vlamingen had vorig jaar 44 procent een hoger diploma, tegenover 37 procent in 2000. Het percentage groeit dus, maar een stuk trager dan het OESO-gemiddelde. Daarvan lag de groeivoet van 2000 tot 2011 ruim dubbel zo hoog.

"We trappelen ter plaatse", waarschuwt Van Damme. "Ook de prognoses zijn slecht. In geen enkel OESO-land ligt de verwachte uitstroom van universitairen voor de komende jaren lager. Achter allerlei beleidsplannen zit nochtans net de visie dat we de omslag moeten maken naar een innovatieve kenniseconomie."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de komende jaren inzetten op een betere oriëntering.

"Nog altijd haken veel studenten af. We moeten erop toezien dat ze goede keuzes maken, keuzes die leiden naar een hoger diploma."

(Belga/RR)

Dirk Van Damme zegt dat in een gesprek met De Tijd. Van de 25- tot 34-jarige Vlamingen had vorig jaar 44 procent een hoger diploma, tegenover 37 procent in 2000. Het percentage groeit dus, maar een stuk trager dan het OESO-gemiddelde. Daarvan lag de groeivoet van 2000 tot 2011 ruim dubbel zo hoog. "We trappelen ter plaatse", waarschuwt Van Damme. "Ook de prognoses zijn slecht. In geen enkel OESO-land ligt de verwachte uitstroom van universitairen voor de komende jaren lager. Achter allerlei beleidsplannen zit nochtans net de visie dat we de omslag moeten maken naar een innovatieve kenniseconomie." Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil de komende jaren inzetten op een betere oriëntering. "Nog altijd haken veel studenten af. We moeten erop toezien dat ze goede keuzes maken, keuzes die leiden naar een hoger diploma."(Belga/RR)