Peeters investeert 3 miljoen euro in de 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 km gewestweg. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020. Naast de camera's van lokale besturen, zijn er nu in totaal 65 locaties waar een trajectcontrole geïnstalleerd is. Naast de prioriteitenlijst met 21 locaties wil de minister ook verder gehoor geven aan de vele vragen van lokale besturen rond handhaving van snelheidsregimes. Minister Peeters zal daarom samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aanvraagprocedure uitwerken waarbij gemeenten en steden door hen geselecteerde locaties kunnen naar voren schuiven voor roodlicht- en snelheidscamera's en trajectcontroles op gewestwegen. "Inspraak van lokale besturen is cruciaal bij het bepalen van de locatie van een trajectcontrole. Zij kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door", aldus de minister. (Belga)

Peeters investeert 3 miljoen euro in de 21 nieuwe tracés, samen goed voor ongeveer 55 km gewestweg. De trajectcontroles worden nu besteld en zullen geïnstalleerd zijn tegen het najaar van 2020. Naast de camera's van lokale besturen, zijn er nu in totaal 65 locaties waar een trajectcontrole geïnstalleerd is. Naast de prioriteitenlijst met 21 locaties wil de minister ook verder gehoor geven aan de vele vragen van lokale besturen rond handhaving van snelheidsregimes. Minister Peeters zal daarom samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een aanvraagprocedure uitwerken waarbij gemeenten en steden door hen geselecteerde locaties kunnen naar voren schuiven voor roodlicht- en snelheidscamera's en trajectcontroles op gewestwegen. "Inspraak van lokale besturen is cruciaal bij het bepalen van de locatie van een trajectcontrole. Zij kennen verkeerssituaties op hun grondgebied door en door", aldus de minister. (Belga)