Europa legt de lidstaten bindende doelstellingen op voor de productie van hernieuwbare energie voor 2020. Voor België bedraagt die doelstelling 13 procent. Vlaanderen zal die doelstelling niet halen. Het Vlaams Energieagentschap gaat uit van een tekort van 1,8 TWh. Lidstaten mogen onderling wel ruilen. Landen met een overschot kunnen zo landen met een tekort helpen de doelstellingen te behalen. Daarom klopte Vlaanderen bij de Denen aan voor de aankoop van die zogenaamde 'hernieuwbare energiestatistieken'. Dat kost Vlaanderen 22,5 miljoen euro.

In de overeenkomst met de Denen staat niet gespecifieerd dat Vlaanderen productieoverschotten koopt van bijvoorbeeld windmolens, waar de Denen erg goed scoren. 'Maar dat de Denen sterk staan in hernieuwbare energie was wel één van de beweegredenen om bij hen aan te kloppen', klinkt het bij de minister. Het gaat voor alle duidelijkheid om statistieken die Vlaanderen koopt: groene productie op papier dus.

Volgens minister Demir worden zo 'torenhoge' boetes vermeden. Ze wijst er op dat de extra factuur het gevolg is van 'onrealistische klimaatdoelstellingen' die in het verleden zijn gemaakt. 'Dit toont nogmaals het belang aan van ambitieuze, maar haalbare doelstellingen. Ik zou deze middelen liever in Vlaanderen investeren, maar door goed te onderhandelen voorkomen we wel torenhoge boetes die de belastingbetaler nog meer geld zouden kosten', zegt Demir. 'We moeten ambitieus zijn, maar zonder de haalbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen', aldus nog de minister.

Er werden geen energiestatistieken bij Wallonië gekocht, omdat hun geplande overschot kleiner uitvalt dan aanvankelijk ingeschat en wellicht gebruikt zal worden om het Belgisch tekort op te vangen.

Groen oordeelt dat de Vlamingen nu opdraaien voor het gebrekkig klimaatbeleid van minister Demir. 'Minister voor Leefmilieu Demir draait de zaken om: het klimaatbeleid in Vlaanderen is een fiasco, daarom moet ze nu geld geven aan de Denen', reageert Vlaams parlementslid Johan Danen. Groen zegt het bijzonder flauw van de minister te vinden om te schoppen op het beleid van haar voorgangster, terwijl de N-VA al jaren in de Vlaamse regering zit. 'Ze maakt geen werk van een energie- en klimaatbeleid. Ze focust op quick wins en verliest daarbij de lange termijn uit het oog. Het gaat niet om onhaalbare doelstellingen, het gaat om zwak beleid', klinkt het bij de Vlaamse oppositiepartij over het beleid van minister Demir.

Europa legt de lidstaten bindende doelstellingen op voor de productie van hernieuwbare energie voor 2020. Voor België bedraagt die doelstelling 13 procent. Vlaanderen zal die doelstelling niet halen. Het Vlaams Energieagentschap gaat uit van een tekort van 1,8 TWh. Lidstaten mogen onderling wel ruilen. Landen met een overschot kunnen zo landen met een tekort helpen de doelstellingen te behalen. Daarom klopte Vlaanderen bij de Denen aan voor de aankoop van die zogenaamde 'hernieuwbare energiestatistieken'. Dat kost Vlaanderen 22,5 miljoen euro.In de overeenkomst met de Denen staat niet gespecifieerd dat Vlaanderen productieoverschotten koopt van bijvoorbeeld windmolens, waar de Denen erg goed scoren. 'Maar dat de Denen sterk staan in hernieuwbare energie was wel één van de beweegredenen om bij hen aan te kloppen', klinkt het bij de minister. Het gaat voor alle duidelijkheid om statistieken die Vlaanderen koopt: groene productie op papier dus. Volgens minister Demir worden zo 'torenhoge' boetes vermeden. Ze wijst er op dat de extra factuur het gevolg is van 'onrealistische klimaatdoelstellingen' die in het verleden zijn gemaakt. 'Dit toont nogmaals het belang aan van ambitieuze, maar haalbare doelstellingen. Ik zou deze middelen liever in Vlaanderen investeren, maar door goed te onderhandelen voorkomen we wel torenhoge boetes die de belastingbetaler nog meer geld zouden kosten', zegt Demir. 'We moeten ambitieus zijn, maar zonder de haalbaarheid en betaalbaarheid uit het oog te verliezen', aldus nog de minister. Er werden geen energiestatistieken bij Wallonië gekocht, omdat hun geplande overschot kleiner uitvalt dan aanvankelijk ingeschat en wellicht gebruikt zal worden om het Belgisch tekort op te vangen.Groen oordeelt dat de Vlamingen nu opdraaien voor het gebrekkig klimaatbeleid van minister Demir. 'Minister voor Leefmilieu Demir draait de zaken om: het klimaatbeleid in Vlaanderen is een fiasco, daarom moet ze nu geld geven aan de Denen', reageert Vlaams parlementslid Johan Danen. Groen zegt het bijzonder flauw van de minister te vinden om te schoppen op het beleid van haar voorgangster, terwijl de N-VA al jaren in de Vlaamse regering zit. 'Ze maakt geen werk van een energie- en klimaatbeleid. Ze focust op quick wins en verliest daarbij de lange termijn uit het oog. Het gaat niet om onhaalbare doelstellingen, het gaat om zwak beleid', klinkt het bij de Vlaamse oppositiepartij over het beleid van minister Demir.