Zoals op veel andere evenementen, heeft de coronacrisis ook een impact op het traditionele feest van 11 juli, de Vlaamse feestdag, in Brussel. Door de crisis en de veiligheidsmaatregelen zijn een aantal activiteiten niet mogelijk, of toch niet in hun vroegere vorm, denk aan de traditionele toespraak van de voorzitter van het Vlaams Parlement voor een gevuld Brussels stadhuis of aan het volksfeest met duizenden bezoekers. Volgens Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) is er door organisator Muntpunt volop gewerkt aan "een alternatieve 11 juli-viering die op een creatieve manier invulling zal geven aan een breed volksfeest". Omdat een groot volksfeest met duizenden of tienduizenden bezoekers op 11 juli zelf uitgesloten is, zal 11 juli volgens Dalle meer een soort "startmoment" zijn met een beperkt aantal activiteiten, maar is het wel de bedoeling om aan de Vlaming "duidelijk te maken dat Brussel alle andere dagen van de zomer de ideale bestemming is voor een wandeling, een bezoek of een activiteit". "Dat zal geïntegreerd worden in het concept van 11 juli", aldus Dalle. Omdat de Nationale Veiligheidsraad (NVR) zich vandaag onder meer buigt over de organisatie van culturele evenementen, kan Dalle nog geen verdere details geven over de concrete invulling van het alternatieve programma. Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe heeft begrip voor beperkingen in de zoektocht naar een alternatieve viering. De N-VA'er wil vooral dat de focus op 11 juli blijft liggen en dat de activiteiten die gespreid zullen worden over de zomer niet "losgekoppeld" worden van die Vlaamse feestdag. Verder blijft Vanlouwe pleiten voor de organisatie van een "grote volksreceptie" naar het voorbeeld van nieuwjaarsrecepties in steden als Antwerpen en Gent. "Dit jaar zal dat door de veiligheidsmaatregelen niet kunnen, maar we moeten kijken of dat volgend jaar en in de toekomst niet kan", aldus Vanlouwe. (Belga)

Zoals op veel andere evenementen, heeft de coronacrisis ook een impact op het traditionele feest van 11 juli, de Vlaamse feestdag, in Brussel. Door de crisis en de veiligheidsmaatregelen zijn een aantal activiteiten niet mogelijk, of toch niet in hun vroegere vorm, denk aan de traditionele toespraak van de voorzitter van het Vlaams Parlement voor een gevuld Brussels stadhuis of aan het volksfeest met duizenden bezoekers. Volgens Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) is er door organisator Muntpunt volop gewerkt aan "een alternatieve 11 juli-viering die op een creatieve manier invulling zal geven aan een breed volksfeest". Omdat een groot volksfeest met duizenden of tienduizenden bezoekers op 11 juli zelf uitgesloten is, zal 11 juli volgens Dalle meer een soort "startmoment" zijn met een beperkt aantal activiteiten, maar is het wel de bedoeling om aan de Vlaming "duidelijk te maken dat Brussel alle andere dagen van de zomer de ideale bestemming is voor een wandeling, een bezoek of een activiteit". "Dat zal geïntegreerd worden in het concept van 11 juli", aldus Dalle. Omdat de Nationale Veiligheidsraad (NVR) zich vandaag onder meer buigt over de organisatie van culturele evenementen, kan Dalle nog geen verdere details geven over de concrete invulling van het alternatieve programma. Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe heeft begrip voor beperkingen in de zoektocht naar een alternatieve viering. De N-VA'er wil vooral dat de focus op 11 juli blijft liggen en dat de activiteiten die gespreid zullen worden over de zomer niet "losgekoppeld" worden van die Vlaamse feestdag. Verder blijft Vanlouwe pleiten voor de organisatie van een "grote volksreceptie" naar het voorbeeld van nieuwjaarsrecepties in steden als Antwerpen en Gent. "Dit jaar zal dat door de veiligheidsmaatregelen niet kunnen, maar we moeten kijken of dat volgend jaar en in de toekomst niet kan", aldus Vanlouwe. (Belga)