Volgens de cijfers van het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams parlement, geeft die daling een opvallende trendbreuk aan. Tussen 2005 en 2010 was de Vlaamse wapenexport namelijk verdubbeld. "De Vlaamse defensiegerelateerde industrie lijkt nu de klappen te voelen van de economische crisis en van de besparingen op defensie die daarmee gepaard gaan", zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut. De uitvoer is vooral bestemd voor Europese landen (45 procent) en de VS (31 procent). Maar er werd ook voor 15,5 miljoen euro militair materiaal aan het Midden-Oosten of de Maghreb vergund. Het gaat voornamelijk om vergunningen naar de Verenigde Arabische Emiraten (11 miljoen euro) en Turkije (3,5 miljoen euro). Op vijf jaar tijd werd voor 76 miljoen euro wapens uitgereikt aan de regio. "In realiteit ligt dat bedrag ongetwijfeld nog hoger", aldus Nils Duquet. "De Vlaamse wapenindustrie is namelijk vooral gericht op de levering van componenten aan de buitenlandse industrie en daardoor geldt in twee derde van de gevallen de buitenlandse industrie als de laatst geregistreerde gebruiker. De echte eindgebruiker is dan niet bekend." (KME)

Volgens de cijfers van het Vlaams Vredesinstituut, een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams parlement, geeft die daling een opvallende trendbreuk aan. Tussen 2005 en 2010 was de Vlaamse wapenexport namelijk verdubbeld. "De Vlaamse defensiegerelateerde industrie lijkt nu de klappen te voelen van de economische crisis en van de besparingen op defensie die daarmee gepaard gaan", zegt Nils Duquet van het Vlaams Vredesinstituut. De uitvoer is vooral bestemd voor Europese landen (45 procent) en de VS (31 procent). Maar er werd ook voor 15,5 miljoen euro militair materiaal aan het Midden-Oosten of de Maghreb vergund. Het gaat voornamelijk om vergunningen naar de Verenigde Arabische Emiraten (11 miljoen euro) en Turkije (3,5 miljoen euro). Op vijf jaar tijd werd voor 76 miljoen euro wapens uitgereikt aan de regio. "In realiteit ligt dat bedrag ongetwijfeld nog hoger", aldus Nils Duquet. "De Vlaamse wapenindustrie is namelijk vooral gericht op de levering van componenten aan de buitenlandse industrie en daardoor geldt in twee derde van de gevallen de buitenlandse industrie als de laatst geregistreerde gebruiker. De echte eindgebruiker is dan niet bekend." (KME)