Het onderwijslandschap omgooien doe je niet op één-twee-drie, onderstreepte Smet. Pas vanaf september 2017 zullen de scholengroepen met een eigen rechtspersoonlijkheid dus het levenslicht zien. De regering mikt op gemiddeld 6.000 leerlingen, met een ondergrens van 2.000. Hoe de groepen er precies zullen uitzien, kan stevig uiteenlopen. Smet zelf ziet voordelen bij groepen die zowel basis- als secundaire scholen omvatten, maar groepen per niveau kunnen ook. De scholengroepen kunnen ook regionaal blijven, of "Vlaanderenbreed" gaan. Het blijft wel een vrijwillige oefening. Financiële en andere prikkels moeten scholen over de streep trekken om de krachten te bundelen. Smet verwees naar schaalvoordelen en de professionele uitbouw van directies, maar denkt ook aan meer individuele incentieven. Zo zou een directiefunctie op groepsniveau bijvoorbeeld wat extra loon kunnen opleveren. Voor leerkrachten blijft de vaste benoeming op groepsniveau het doel. Ze zullen uiteraard één school als vaste standplaats aangewezen krijgen, maar indien nodig zouden ze in de toekomst vlotter naar andere scholen in dezelfde groep kunnen verhuizen. Ook over de zij-instromers en het ruimere loopbaanpact bereikte de Vlaamse regering trouwens een akkoord, al gaat het voorlopig slechts om een eerste, nog aanpasbare discussienota. Zonder al in detail te treden, liet Smet verstaan dat zij-instromers voortaan de nodige anciënniteit zullen kunnen meenemen, maar vooraf wel een soort assessment moeten doorlopen. (KNS)

Het onderwijslandschap omgooien doe je niet op één-twee-drie, onderstreepte Smet. Pas vanaf september 2017 zullen de scholengroepen met een eigen rechtspersoonlijkheid dus het levenslicht zien. De regering mikt op gemiddeld 6.000 leerlingen, met een ondergrens van 2.000. Hoe de groepen er precies zullen uitzien, kan stevig uiteenlopen. Smet zelf ziet voordelen bij groepen die zowel basis- als secundaire scholen omvatten, maar groepen per niveau kunnen ook. De scholengroepen kunnen ook regionaal blijven, of "Vlaanderenbreed" gaan. Het blijft wel een vrijwillige oefening. Financiële en andere prikkels moeten scholen over de streep trekken om de krachten te bundelen. Smet verwees naar schaalvoordelen en de professionele uitbouw van directies, maar denkt ook aan meer individuele incentieven. Zo zou een directiefunctie op groepsniveau bijvoorbeeld wat extra loon kunnen opleveren. Voor leerkrachten blijft de vaste benoeming op groepsniveau het doel. Ze zullen uiteraard één school als vaste standplaats aangewezen krijgen, maar indien nodig zouden ze in de toekomst vlotter naar andere scholen in dezelfde groep kunnen verhuizen. Ook over de zij-instromers en het ruimere loopbaanpact bereikte de Vlaamse regering trouwens een akkoord, al gaat het voorlopig slechts om een eerste, nog aanpasbare discussienota. Zonder al in detail te treden, liet Smet verstaan dat zij-instromers voortaan de nodige anciënniteit zullen kunnen meenemen, maar vooraf wel een soort assessment moeten doorlopen. (KNS)