Het Klimaatfonds wordt gevoed met inkomsten van de veiling van emissierechten (ETS) voor de industrie en de elektriciteitssector. Welk bedrag een bepaalde maatregel krijgt, is afhankelijk gemaakt van de kostenefficiëntie: de overheidsinvestering per vermeden ton broeikasgas. Om de broeikasgasreductie te maximaliseren, krijgen de meest kostenefficiënte maatregelen het grootste percentage cofinanciering. Voor de maatregelen die nu afgeklopt zijn, wordt volgend jaar dus meer dan 162 miljoen euro vrijgemaakt uit het VKF. Met net geen 92,9 miljoen euro gaat het grootste bedrag naar de energetische renovatie van gebouwen en woningen. Dertig miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning van het Lokale Energie- en Klimaatpact. Projecten in functie van klimaatmitigatie in de niet-ETS-industrie kunnen rekenen op een bijdrage van ongeveer 4,7 miljoen euro. De actieplannen mobiliteit en gebouwen van de Vlaamse overheid krijgen samen 3 miljoen euro. Voor broeikasgasreducties in de landbouwsector en bodemkoolstofopslag wordt ongeveer 23,9 miljoen euro aangewend. "Belangrijk hierbij", luidt het in het persbericht van minister Demir, "zijn de natuurherstelprojecten in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), met een focus op het herstel van wetlands en moerassen. Vooral het behoud, herstel en tegengaan van verdroging van veengebieden (als grootste natuurlijke koolstofopslagplaatsen) is van cruciaal belang in de strijd tegen de klimaatverandering in Vlaanderen." Het gaat daarbij onder meer om de Vallei van de Zwarte Beek in Limburg en de Kleine Nete. Demir haalt nog aan dat het Vlaams Klimaatfonds in 2022 zal blijven investeren in projecten die ontwikkelingslanden ondersteunen bij het terugdringen van hun broeikasgasuitstoot en de aanpassing aan de klimaatverandering. Daarvoor wordt 7,25 miljoen euro voorzien. (Belga)

Het Klimaatfonds wordt gevoed met inkomsten van de veiling van emissierechten (ETS) voor de industrie en de elektriciteitssector. Welk bedrag een bepaalde maatregel krijgt, is afhankelijk gemaakt van de kostenefficiëntie: de overheidsinvestering per vermeden ton broeikasgas. Om de broeikasgasreductie te maximaliseren, krijgen de meest kostenefficiënte maatregelen het grootste percentage cofinanciering. Voor de maatregelen die nu afgeklopt zijn, wordt volgend jaar dus meer dan 162 miljoen euro vrijgemaakt uit het VKF. Met net geen 92,9 miljoen euro gaat het grootste bedrag naar de energetische renovatie van gebouwen en woningen. Dertig miljoen euro is bestemd voor de ondersteuning van het Lokale Energie- en Klimaatpact. Projecten in functie van klimaatmitigatie in de niet-ETS-industrie kunnen rekenen op een bijdrage van ongeveer 4,7 miljoen euro. De actieplannen mobiliteit en gebouwen van de Vlaamse overheid krijgen samen 3 miljoen euro. Voor broeikasgasreducties in de landbouwsector en bodemkoolstofopslag wordt ongeveer 23,9 miljoen euro aangewend. "Belangrijk hierbij", luidt het in het persbericht van minister Demir, "zijn de natuurherstelprojecten in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS), met een focus op het herstel van wetlands en moerassen. Vooral het behoud, herstel en tegengaan van verdroging van veengebieden (als grootste natuurlijke koolstofopslagplaatsen) is van cruciaal belang in de strijd tegen de klimaatverandering in Vlaanderen." Het gaat daarbij onder meer om de Vallei van de Zwarte Beek in Limburg en de Kleine Nete. Demir haalt nog aan dat het Vlaams Klimaatfonds in 2022 zal blijven investeren in projecten die ontwikkelingslanden ondersteunen bij het terugdringen van hun broeikasgasuitstoot en de aanpassing aan de klimaatverandering. Daarvoor wordt 7,25 miljoen euro voorzien. (Belga)