Er was de voorbije weken heel wat te doen over de nieuwe subsidieronde in de cultuursector. Zo deden de beslissing van minister Schauvliege om de adviezen publiek bekend te maken en de inhoud van die adviezen heel wat stof opwaaien. Nu heeft de minister de knoop dus doorgehakt. In totaal dienden 350 cultuurorganisaties een aanvraag in. Daarvan zullen er 256 de komende jaren subsidies krijgen. Zo'n 100 organisaties vallen dus uit de boot. Van 43 organisaties worden de subsidies niet verlengd. Oorspronkelijk was voor de meerjarige subsidieronde een budget van 87 miljoen euro voorzien. Dat is nu opgetrokken tot 94,5 miljoen euro. Zo krijgen 15 organisaties die ondanks een dubbelpositief advies uit de boot dreigden te vallen nu toch subsidies. Daarvoor is 3,3 miljoen euro voorzien. Daarnaast wordt 2,6 miljoen euro vrijgemaakt voor organisaties die nodig zijn om de diversiteit en spreiding van het aanbod te garanderen. Naast de meerjarige subsidies is nog voor 9,7 miljoen aan projectsubsidies voorzien. (VIM)

Er was de voorbije weken heel wat te doen over de nieuwe subsidieronde in de cultuursector. Zo deden de beslissing van minister Schauvliege om de adviezen publiek bekend te maken en de inhoud van die adviezen heel wat stof opwaaien. Nu heeft de minister de knoop dus doorgehakt. In totaal dienden 350 cultuurorganisaties een aanvraag in. Daarvan zullen er 256 de komende jaren subsidies krijgen. Zo'n 100 organisaties vallen dus uit de boot. Van 43 organisaties worden de subsidies niet verlengd. Oorspronkelijk was voor de meerjarige subsidieronde een budget van 87 miljoen euro voorzien. Dat is nu opgetrokken tot 94,5 miljoen euro. Zo krijgen 15 organisaties die ondanks een dubbelpositief advies uit de boot dreigden te vallen nu toch subsidies. Daarvoor is 3,3 miljoen euro voorzien. Daarnaast wordt 2,6 miljoen euro vrijgemaakt voor organisaties die nodig zijn om de diversiteit en spreiding van het aanbod te garanderen. Naast de meerjarige subsidies is nog voor 9,7 miljoen aan projectsubsidies voorzien. (VIM)