De Vlaamse regering maakt vanaf 1 januari elk jaar 577 miljoen euro extra vrij voor de zorg. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag aan, na een nachtelijk akkoord met de sociale partners. Het akkoord geld voor de periode van 2021 tot 2025.

Van de 577 miljoen euro gaat 412 miljoen naar de verhoging van de koopkracht van de zorgverleners en 165 miljoen naar maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals extra personeel en opleidingen. De koopkrachtverhoging komt neer op gemiddeld 6 procent voor het personeel in de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg.

Voor het personeel in de diensten voor gezinszorg, de voorzieningen voor personen met een handicap, de jeugdhulp, de CAW's, de kinderopvang en de centra geestelijke gezondheidszorg gaat het om 4,5 procent. En voor de maatwerkbedrijven en de socioculturele sector om 1,1 procent.

Die koopkrachtverhoging was aanvankelijk in het vooruitzicht gesteld voor 1 juli, maar wordt nu vervroegd naar 1 januari. 'Zes maanden vroeger dus, als een uitdrukkelijke blijk van waardering en dank voor de 180.000 mensen die elke dag in bijzonder moeilijke omstandigheden in de weer zijn', zei Welzijnsminster Wouter Beke.

'Dit bedrag komt bovenop het uitbreidingsbeleid Welzijn dat al beslist was en waarbij op kruissnelheid 562 miljoen per jaar geïnvesteerd wordt in meer capaciteit en extra plaatsen', zei Jambon. 'In totaal besteedt de Vlaamse regering jaarlijks dus 1,1 miljard extra voor de zorg- en welzijnssector.'

De vakbond is tevreden met het bereikte akkoord. 'Er zal voelbaar iets verbeteren aan de lonen en aan de werkomstandigheden', zei Mark Selleslach van ACV bij de voorstelling van het compromis. 'De vervroeging is een belangrijk element. We moeten nu aan de sector laten zien dat er echt iets gebeurt.'

SP.A: 'Belangrijk dat extra handen aan het bed er snel komen'

Oppositiepartij SP.A vindt het goed dat er nu ook op Vlaams niveau een sociaal akkoord is voor het zorgpersoneel. 'Eindelijk wordt ook het Vlaamse zorgpersoneel beloond voor hun harde werk', zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf. 'Maandenlang kaartten we aan dat de Vlaamse regering snelheid moest maken met het sociaal akkoord, maar ook dat de middelen die initieel voorzien waren onvoldoende waren voor én betere arbeidsvoorwaarden én meer handen aan het bed én extra uitbreidingsbeleid.'

Anaf is tevreden dat er niet enkel sprake is van hogere lonen, maar ook van investeringen in betere werkomstandigheden en meer handen aan het bed. De SP.A-politicus dringt er wel op aan dat die extra handen aan het bed er snel komen.

De Vlaamse regering maakt vanaf 1 januari elk jaar 577 miljoen euro extra vrij voor de zorg. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon dinsdag aan, na een nachtelijk akkoord met de sociale partners. Het akkoord geld voor de periode van 2021 tot 2025.Van de 577 miljoen euro gaat 412 miljoen naar de verhoging van de koopkracht van de zorgverleners en 165 miljoen naar maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals extra personeel en opleidingen. De koopkrachtverhoging komt neer op gemiddeld 6 procent voor het personeel in de woonzorgcentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de revalidatiecentra, de initiatieven beschut wonen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg. Voor het personeel in de diensten voor gezinszorg, de voorzieningen voor personen met een handicap, de jeugdhulp, de CAW's, de kinderopvang en de centra geestelijke gezondheidszorg gaat het om 4,5 procent. En voor de maatwerkbedrijven en de socioculturele sector om 1,1 procent. Die koopkrachtverhoging was aanvankelijk in het vooruitzicht gesteld voor 1 juli, maar wordt nu vervroegd naar 1 januari. 'Zes maanden vroeger dus, als een uitdrukkelijke blijk van waardering en dank voor de 180.000 mensen die elke dag in bijzonder moeilijke omstandigheden in de weer zijn', zei Welzijnsminster Wouter Beke. 'Dit bedrag komt bovenop het uitbreidingsbeleid Welzijn dat al beslist was en waarbij op kruissnelheid 562 miljoen per jaar geïnvesteerd wordt in meer capaciteit en extra plaatsen', zei Jambon. 'In totaal besteedt de Vlaamse regering jaarlijks dus 1,1 miljard extra voor de zorg- en welzijnssector.' De vakbond is tevreden met het bereikte akkoord. 'Er zal voelbaar iets verbeteren aan de lonen en aan de werkomstandigheden', zei Mark Selleslach van ACV bij de voorstelling van het compromis. 'De vervroeging is een belangrijk element. We moeten nu aan de sector laten zien dat er echt iets gebeurt.' Oppositiepartij SP.A vindt het goed dat er nu ook op Vlaams niveau een sociaal akkoord is voor het zorgpersoneel. 'Eindelijk wordt ook het Vlaamse zorgpersoneel beloond voor hun harde werk', zegt Vlaams parlementslid Hannes Anaf. 'Maandenlang kaartten we aan dat de Vlaamse regering snelheid moest maken met het sociaal akkoord, maar ook dat de middelen die initieel voorzien waren onvoldoende waren voor én betere arbeidsvoorwaarden én meer handen aan het bed én extra uitbreidingsbeleid.'Anaf is tevreden dat er niet enkel sprake is van hogere lonen, maar ook van investeringen in betere werkomstandigheden en meer handen aan het bed. De SP.A-politicus dringt er wel op aan dat die extra handen aan het bed er snel komen.