In een regelluwe zone krijgen onderzoekers tijdelijk de toestemming om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen. Concrete voorbeelden zijn het Thor Park in Genk en het project Buurzame stroom in Gent. De Vlaamse regering creëert het wettelijk kader, maar de erkenning van een project als regelluw moet gemotiveerd worden. De Vlaamse regering zal project per project beoordelen. De voorwaarden zijn strikt: het project moet concreet en innovatief zijn. Het moet ook duidelijk omlijnd zijn in ruimte en tijd. Het moet een maatschappelijk belang hebben en mag geen onevenredige last opleggen aan derden. Ten slotte moeten de resultaten elders gereproduceerd kunnen worden. De erkenning als regelluwe zone geldt voor maximaal tien jaar, en kan nog één keer met maximaal vijf jaar worden verlengd. Op geregelde tijdstippen en na afloop moeten de onderzoekers uitvoerig rapporteren. Na deze eerste principiële goedkeuring moet het besluit van de Vlaamse regering nog voor advies naar de Raad van State. (Belga)

In een regelluwe zone krijgen onderzoekers tijdelijk de toestemming om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen. Concrete voorbeelden zijn het Thor Park in Genk en het project Buurzame stroom in Gent. De Vlaamse regering creëert het wettelijk kader, maar de erkenning van een project als regelluw moet gemotiveerd worden. De Vlaamse regering zal project per project beoordelen. De voorwaarden zijn strikt: het project moet concreet en innovatief zijn. Het moet ook duidelijk omlijnd zijn in ruimte en tijd. Het moet een maatschappelijk belang hebben en mag geen onevenredige last opleggen aan derden. Ten slotte moeten de resultaten elders gereproduceerd kunnen worden. De erkenning als regelluwe zone geldt voor maximaal tien jaar, en kan nog één keer met maximaal vijf jaar worden verlengd. Op geregelde tijdstippen en na afloop moeten de onderzoekers uitvoerig rapporteren. Na deze eerste principiële goedkeuring moet het besluit van de Vlaamse regering nog voor advies naar de Raad van State. (Belga)