De Vlaamse regering is bij haar begrotingscontrole tot een begroting in evenwicht gekomen. Extra belastingen worden niet geheven, er zal vooral efficiënter omgesprongen worden met het budget in eigen rangen. Zo zal het aantal Vlaamse ambtenaren met 6 procent verminderd worden. Bovendien zal er extra ingezet worden op een meer efficiënte belastinginning.

De begroting in evenwicht krijgen, was geen groot huzarenstuk. Wel werd er uitgebreid gediscussieerd over de verschillende bestemmingen waar het geld naartoe moet gaan. Pijnpunten zijn busmaatschappij De Lijn en meer schoolinfrastructuur.

Door de tegenvallende economische parameters daalden de federale dotaties met 319 miljoen euro. Maar die tegenvaller kon gecompenseerd worden door een "heroriëntering" van de middelen (verlaging van betaalkredieten en rente-uitgaven voor 234 miljoen euro) en door een betere inschatting van de onderbenutting (242 miljoen euro). Volgens begrotingsminister Philippe Muyters is er "met een kam door de uitgaven gegaan".

Extra centen voor De Lijn, scholen en Limburg
De Lijn zit in lastige papieren en kon extra budget dus zeker gebruiken. En dat geld komt er. Ondanks de eerdere vraag van gedelegeerd bestuurder Roger Kesteloot, zullen de prijzen van de tickets -op uitzondering van een indexaanpassing- niet verhoogd worden. En groepen die gratis rijden, zoals 65-plussers, zullen dit zonder problemen kunnen blijven.

Ook de provincie Limburg mag zich verwachten aan een kapitaalinjectie. De provincie, die het economisch erg moeilijk heeft na de aangekondigde sluiting van de Ford-fabriek en de toeleveranciers, krijgt 124 miljoen extra. 100 miljoen daarvan zijn investeringen van de Vlaamse overheid. Voor het onderhoud van de gewestwegen, trekt de regering ook extra centen uit. Na de horrorwinter is de schade aan het wegdek aanzienlijk.

Pijnpuntje tijdens deze begrotingsronde, was het extra geld dat nodig was voor schoolinfrastructuur. Daarvoor wordt nu 46 miljoen euro vrijgemaakt dat de problemen in Antwerpen en andere steden en gemeenten moet oplossen. Over deze zaak ontstond de voorbije dagen wat wrevel, nadat minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) samen met zijn partijvoorzitter Bart De Wever een plan aan de media voorstelde zonder dit eerst te overleggen met zijn coalitiepartners.

N-VA versus de rest
Om het acute capaciteitsprobleem in het onderwijs te helpen oplossen, wilde de N-VA niet aangewende middelen voor de responsabiliseringsbijdrage uit 2012 gebruiken. De responsabiliseringsbijdrage is de bijdrage die de deelstaten aan de federale regering betalen voor de pensioenen van de eigen ambtenaren.

In het Vlaams parlement was daarover eerder een fiks debat ontstaan. De N-VA werd door oppositie zwaar aan de tand gevoeld over de uitspraken van minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) en partijvoorzitter Bart De Wever dat N-VA op een "pijnloze" manier geld kon vrijmaken voor onderwijs.

Minister-president sprak ondertussen al met de SP.A en N-VA apart om de gemoederen te bedaren, zo melde De Tijd. Die krant citeert ook een CD&V-bron die niet mals is voor coalitiepartner N-VA: "'De N-VA heeft de jongste twee weken grenzen overschreden in allerlei dossiers." Een gelijkaardig voorstel als dat van de N-VA ("een bric-à-brac oplossing") zouden de Vlaams-nationalisten meteen afschieten mocht het van de federale regering komen, aldus nog de CD&V.

Open oorlog
Eerder werd gemeld dat er binnen de Vlaamse regering een "open oorlog" woedde. De socialisten willen nu bijvoorbeeld meer middelen voor De Lijn, om zo het gratis vervoer voor 65-plussers te kunnen behouden, en lijken nu dus die slag te winnen. N-VA wilde op haar beurt niets horen van dat gratis-verhaal. Besparen is bij de Vlaams-nationalisten het kernwoord. CD&V vroeg dan weer om meer middelen het Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringensuitgaven (FEEU). Zij wilden die middelen doorsluizen naar welzijn en voor het wegennet. Twee departementen die door CD&V'ers (Jo Vandeurzen en Hilde Crevits) geleid worden. Crevits mag dus al zeker zijn van extra centen

Responsabiliseringsbijdrage
Uit een nota die Belga kon inkijken, blijkt dat de "pijnloze oplossing" van de N-VA erin bestond om de niet gebruikte middelen voor de responsabiliseringsbijdrage uit 2012, namelijk 54 miljoen euro, dit jaar in te zetten voor scholenbouw. De operatie zou verlopen via de vzw Egalisatiefonds. Die vzw kan perfect reserves overdragen van het ene naar het andere begrotingsjaar.

Vlaanderen betaalt voor die repsonsabiliseringsbijdrage 7,2 miljoen euro. Er bestaan al langer plannen om die bijdrage van de deelstaten te verhogen, maar een politiek akkoord daarover blijft uit. Vlaanderen wil wel een hogere responsabiliseringsbijdrage betalen, maar vraagt in ruil meer zeggingschap over de voorwaarden om op pensioen te gaan. Zolang daarover geen akkoord bestaat, is Vlaanderen niet van plan het federale kb te ondertekenen.

"Het is enkel een kwestie van politieke wil om dit uit te voeren. Het geld is er, het moet niet besteed worden aan hetgeen waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was, dus laat ons dat herbestemmen naar een dringende reële nood in Vlaanderen: de lamentabele staat van de schoolgebouwen", luidt het.

Bovendien zou dat volgens N-VA niets veranderen aan het feit dat de responsabiliseringsbijdrage in 2013 wordt opgetrokken naar 69 miljoen euro (7 miljoen plus opstap van 62 miljoen euro). "Voor dit jaar blijven dus alle mogelijkheden open om vanuit Vlaanderen mee te betalen voor de pensioenen van onze eigen ambtenaren. Dat bedrag blijft mooi gereserveerd mocht er in 2013 toch nog een kb met gewijzigde bedragen uit de lucht vallen". (SD/EA)

De Vlaamse regering is bij haar begrotingscontrole tot een begroting in evenwicht gekomen. Extra belastingen worden niet geheven, er zal vooral efficiënter omgesprongen worden met het budget in eigen rangen. Zo zal het aantal Vlaamse ambtenaren met 6 procent verminderd worden. Bovendien zal er extra ingezet worden op een meer efficiënte belastinginning. De begroting in evenwicht krijgen, was geen groot huzarenstuk. Wel werd er uitgebreid gediscussieerd over de verschillende bestemmingen waar het geld naartoe moet gaan. Pijnpunten zijn busmaatschappij De Lijn en meer schoolinfrastructuur. Door de tegenvallende economische parameters daalden de federale dotaties met 319 miljoen euro. Maar die tegenvaller kon gecompenseerd worden door een "heroriëntering" van de middelen (verlaging van betaalkredieten en rente-uitgaven voor 234 miljoen euro) en door een betere inschatting van de onderbenutting (242 miljoen euro). Volgens begrotingsminister Philippe Muyters is er "met een kam door de uitgaven gegaan". Extra centen voor De Lijn, scholen en Limburg De Lijn zit in lastige papieren en kon extra budget dus zeker gebruiken. En dat geld komt er. Ondanks de eerdere vraag van gedelegeerd bestuurder Roger Kesteloot, zullen de prijzen van de tickets -op uitzondering van een indexaanpassing- niet verhoogd worden. En groepen die gratis rijden, zoals 65-plussers, zullen dit zonder problemen kunnen blijven. Ook de provincie Limburg mag zich verwachten aan een kapitaalinjectie. De provincie, die het economisch erg moeilijk heeft na de aangekondigde sluiting van de Ford-fabriek en de toeleveranciers, krijgt 124 miljoen extra. 100 miljoen daarvan zijn investeringen van de Vlaamse overheid. Voor het onderhoud van de gewestwegen, trekt de regering ook extra centen uit. Na de horrorwinter is de schade aan het wegdek aanzienlijk. Pijnpuntje tijdens deze begrotingsronde, was het extra geld dat nodig was voor schoolinfrastructuur. Daarvoor wordt nu 46 miljoen euro vrijgemaakt dat de problemen in Antwerpen en andere steden en gemeenten moet oplossen. Over deze zaak ontstond de voorbije dagen wat wrevel, nadat minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) samen met zijn partijvoorzitter Bart De Wever een plan aan de media voorstelde zonder dit eerst te overleggen met zijn coalitiepartners. N-VA versus de rest Om het acute capaciteitsprobleem in het onderwijs te helpen oplossen, wilde de N-VA niet aangewende middelen voor de responsabiliseringsbijdrage uit 2012 gebruiken. De responsabiliseringsbijdrage is de bijdrage die de deelstaten aan de federale regering betalen voor de pensioenen van de eigen ambtenaren. In het Vlaams parlement was daarover eerder een fiks debat ontstaan. De N-VA werd door oppositie zwaar aan de tand gevoeld over de uitspraken van minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) en partijvoorzitter Bart De Wever dat N-VA op een "pijnloze" manier geld kon vrijmaken voor onderwijs. Minister-president sprak ondertussen al met de SP.A en N-VA apart om de gemoederen te bedaren, zo melde De Tijd. Die krant citeert ook een CD&V-bron die niet mals is voor coalitiepartner N-VA: "'De N-VA heeft de jongste twee weken grenzen overschreden in allerlei dossiers." Een gelijkaardig voorstel als dat van de N-VA ("een bric-à-brac oplossing") zouden de Vlaams-nationalisten meteen afschieten mocht het van de federale regering komen, aldus nog de CD&V. Open oorlog Eerder werd gemeld dat er binnen de Vlaamse regering een "open oorlog" woedde. De socialisten willen nu bijvoorbeeld meer middelen voor De Lijn, om zo het gratis vervoer voor 65-plussers te kunnen behouden, en lijken nu dus die slag te winnen. N-VA wilde op haar beurt niets horen van dat gratis-verhaal. Besparen is bij de Vlaams-nationalisten het kernwoord. CD&V vroeg dan weer om meer middelen het Financieringsfonds voor Eenmalige Investeringensuitgaven (FEEU). Zij wilden die middelen doorsluizen naar welzijn en voor het wegennet. Twee departementen die door CD&V'ers (Jo Vandeurzen en Hilde Crevits) geleid worden. Crevits mag dus al zeker zijn van extra centen Responsabiliseringsbijdrage Uit een nota die Belga kon inkijken, blijkt dat de "pijnloze oplossing" van de N-VA erin bestond om de niet gebruikte middelen voor de responsabiliseringsbijdrage uit 2012, namelijk 54 miljoen euro, dit jaar in te zetten voor scholenbouw. De operatie zou verlopen via de vzw Egalisatiefonds. Die vzw kan perfect reserves overdragen van het ene naar het andere begrotingsjaar. Vlaanderen betaalt voor die repsonsabiliseringsbijdrage 7,2 miljoen euro. Er bestaan al langer plannen om die bijdrage van de deelstaten te verhogen, maar een politiek akkoord daarover blijft uit. Vlaanderen wil wel een hogere responsabiliseringsbijdrage betalen, maar vraagt in ruil meer zeggingschap over de voorwaarden om op pensioen te gaan. Zolang daarover geen akkoord bestaat, is Vlaanderen niet van plan het federale kb te ondertekenen. "Het is enkel een kwestie van politieke wil om dit uit te voeren. Het geld is er, het moet niet besteed worden aan hetgeen waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was, dus laat ons dat herbestemmen naar een dringende reële nood in Vlaanderen: de lamentabele staat van de schoolgebouwen", luidt het. Bovendien zou dat volgens N-VA niets veranderen aan het feit dat de responsabiliseringsbijdrage in 2013 wordt opgetrokken naar 69 miljoen euro (7 miljoen plus opstap van 62 miljoen euro). "Voor dit jaar blijven dus alle mogelijkheden open om vanuit Vlaanderen mee te betalen voor de pensioenen van onze eigen ambtenaren. Dat bedrag blijft mooi gereserveerd mocht er in 2013 toch nog een kb met gewijzigde bedragen uit de lucht vallen". (SD/EA)