Het Brusselse Neo-project op de Heizelvlakte bestaan onder meer uit een winkelcentrum van 72.000 m2, 9.000 m2 horecazaken, 590 woningen, kantoren, kinderdagverblijven... Vanuit Vlaanderen is er al langer kritiek op de Brusselse plannen. Vlaanderen leverde vorig jaar ook al een negatief advies af voor de stedenbouwkundige vergunning van het project. Omdat het dossier onveranderd is gebleven, herneemt de Vlaamse regering nu dat advies. Vlaanderen vreest vooral een negatieve impact op het vlak van mobiliteit en leefmilieu. Zo is de mobiliteitsimpact van het project op Vlaanderen "niet in kaart gebracht", klinkt het. Verder ontbreekt het volgens Vlaanderen ook aan duidelijkheid over het parkeerbeleid en wordt de luchtkwaliteit in de omgeving "niet correct beoordeeld". "De negatieve impact op mobiliteit en leefomgeving is te groot", zegt ontslagnemend Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). "Bovendien vind ik dat megashoppingcentra ook een negatief effect dreigen te hebben op de lokale middenstand in de omliggende steden en gemeenten. Dat staat haaks op onze visie om in zetten op kernversterkend beleid", zegt de CD&V-minister. "Wij vragen met aandrang een aangepast dossier, waarin de impact op de omgeving correct en voldoende ruim wordt bekeken. Bijkomend dringen wij ook aan op een overleg over dit dossier", zo staat te lezen in het Vlaamse advies. Ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden op het negatieve advies. De organisatie "rekent er nu op dat de Brusselse regering de bouw van Neo zal herzien." (Belga)

Het Brusselse Neo-project op de Heizelvlakte bestaan onder meer uit een winkelcentrum van 72.000 m2, 9.000 m2 horecazaken, 590 woningen, kantoren, kinderdagverblijven... Vanuit Vlaanderen is er al langer kritiek op de Brusselse plannen. Vlaanderen leverde vorig jaar ook al een negatief advies af voor de stedenbouwkundige vergunning van het project. Omdat het dossier onveranderd is gebleven, herneemt de Vlaamse regering nu dat advies. Vlaanderen vreest vooral een negatieve impact op het vlak van mobiliteit en leefmilieu. Zo is de mobiliteitsimpact van het project op Vlaanderen "niet in kaart gebracht", klinkt het. Verder ontbreekt het volgens Vlaanderen ook aan duidelijkheid over het parkeerbeleid en wordt de luchtkwaliteit in de omgeving "niet correct beoordeeld". "De negatieve impact op mobiliteit en leefomgeving is te groot", zegt ontslagnemend Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). "Bovendien vind ik dat megashoppingcentra ook een negatief effect dreigen te hebben op de lokale middenstand in de omliggende steden en gemeenten. Dat staat haaks op onze visie om in zetten op kernversterkend beleid", zegt de CD&V-minister. "Wij vragen met aandrang een aangepast dossier, waarin de impact op de omgeving correct en voldoende ruim wordt bekeken. Bijkomend dringen wij ook aan op een overleg over dit dossier", zo staat te lezen in het Vlaamse advies. Ondernemersorganisatie Unizo reageert tevreden op het negatieve advies. De organisatie "rekent er nu op dat de Brusselse regering de bouw van Neo zal herzien." (Belga)