Eigenlijk moesten 2020 en 2021 twee feestjaren worden voor het Vlaams Parlement. Zo was er op 21 mei 2020 het 25-jarige jubileum, want precies 25 jaar voordien vonden op die dag de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement. Dit jaar zou het Vlaamse halfrond dan een tweede grote verjaardag vieren, want in 1971, precies 50 jaar geleden, was er de eerste bijeenkomst van de Vlaamse Cultuurraad, de voorloper van het Vlaams Parlement. Maar door de coronacrisis bleven de confetti, de slingers en de feesthoedjes in de kast. De festiviteiten voor het 25-jarige jubileum werden geschrapt en vervangen door een videoboodschap van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. De viering van de 50ste verjaardag startte dan weer met een valse noot, meer bepaald de heisa rond het themanummer over het Vlaams Parlement van Newsweek (waarbij twee notoire collaborateurs, August Borms en Staf De Clercq, waren opgenomen in een overzicht van figuren die vorm gegeven hebben aan de Vlaamse emancipatie, red.). Het Vlaams Parlement wil de 50ste verjaardag toch wat luister geven en start daarom met de voorbereiding van een aantal activiteiten. Het merendeel van die activiteiten moet plaatsvinden in het najaar (september-december 2021). Zo zal er onder meer werk gemaakt worden van een expo in het Bezoekerscentrum met een selectie van GAL-karikaturen toegespitst op 50 jaar Vlaamse politieke geschiedenis. Er komt ook een VRT-podcastreeks over 50 jaar parlement en een lezingenreeks over 'De kleine verhalen van de Vlaamse Beweging'. Op woensdag 8 december 2021 worden de feestelijkheden afgesloten met een speciale academische zitting in het Vlaams Parlement. Daarbij zal ook het boek "50 jaar Vlaams Parlement" worden voorgesteld. (Belga)

Eigenlijk moesten 2020 en 2021 twee feestjaren worden voor het Vlaams Parlement. Zo was er op 21 mei 2020 het 25-jarige jubileum, want precies 25 jaar voordien vonden op die dag de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats voor het Vlaams Parlement. Dit jaar zou het Vlaamse halfrond dan een tweede grote verjaardag vieren, want in 1971, precies 50 jaar geleden, was er de eerste bijeenkomst van de Vlaamse Cultuurraad, de voorloper van het Vlaams Parlement. Maar door de coronacrisis bleven de confetti, de slingers en de feesthoedjes in de kast. De festiviteiten voor het 25-jarige jubileum werden geschrapt en vervangen door een videoboodschap van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. De viering van de 50ste verjaardag startte dan weer met een valse noot, meer bepaald de heisa rond het themanummer over het Vlaams Parlement van Newsweek (waarbij twee notoire collaborateurs, August Borms en Staf De Clercq, waren opgenomen in een overzicht van figuren die vorm gegeven hebben aan de Vlaamse emancipatie, red.). Het Vlaams Parlement wil de 50ste verjaardag toch wat luister geven en start daarom met de voorbereiding van een aantal activiteiten. Het merendeel van die activiteiten moet plaatsvinden in het najaar (september-december 2021). Zo zal er onder meer werk gemaakt worden van een expo in het Bezoekerscentrum met een selectie van GAL-karikaturen toegespitst op 50 jaar Vlaamse politieke geschiedenis. Er komt ook een VRT-podcastreeks over 50 jaar parlement en een lezingenreeks over 'De kleine verhalen van de Vlaamse Beweging'. Op woensdag 8 december 2021 worden de feestelijkheden afgesloten met een speciale academische zitting in het Vlaams Parlement. Daarbij zal ook het boek "50 jaar Vlaams Parlement" worden voorgesteld. (Belga)