De Vlaamse scholier staat samen met de Nederlandse van alle West-Europese leerlingen het meest terughoudend tegenover de multiculturele samenleving en immigranten. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkende studie waarover De Morgen maandag berichtte.

De resultaten komen er na een onderzoek bij 2.968 Vlaamse leerlingen, 1.630 leraars en 151 schooldirecteurs door onderzoekers van de VUB en de UA.

In het algemeen scoren Vlaamse scholieren beduidend slechter dan hun Europese leeftijdgenoten wat democratische en maatschappelijke attitudes betreft. 'Vlaanderen is goed in overdracht van kennis, maar slecht in het aanleren van burgerzin', zo luidt het.

'Nut volgen politiek debat zien ze niet'

Vlaamse jongeren engageren zich in milieu- of mensenrechtenorganisaties of verenigingen die geld inzamelen voor een goed doel. Maar in het algemeen vullen ze 'goed burgerschap' absoluut niet meer in op een politieke wijze, aldus de onderzoekers.

Kennis van de instellingen hebben ze nog wel, maar het nut van geschiedenis zien ze niet meer in, aldus De Morgen. Ook niet van het volgen van het politieke debat, ook niet via de media.

De school draagt daar volgens het onderzoek toe bij. Vergeleken met hun Europese collega's bekommeren Vlaamse leerkrachten zich maar weinig om het bevorderen van kennis over sociale, politieke en burgerlijke instituties of het bevorderen van de kennis over rechten en plichten als burger.

Die schoolse situatie is een afspiegeling van wat er thuis gebeurt. Van de Vlaamse leerlingen discussieert volgens het onderzoek 71 procent nooit of bijna nooit met zijn ouders over politieke en sociale kwesties. Bij West-Europese leeftijdsgenoten is dat 53 procent.

De Vlaamse scholier staat samen met de Nederlandse van alle West-Europese leerlingen het meest terughoudend tegenover de multiculturele samenleving en immigranten. Dat blijkt uit een internationaal vergelijkende studie waarover De Morgen maandag berichtte.De resultaten komen er na een onderzoek bij 2.968 Vlaamse leerlingen, 1.630 leraars en 151 schooldirecteurs door onderzoekers van de VUB en de UA. In het algemeen scoren Vlaamse scholieren beduidend slechter dan hun Europese leeftijdgenoten wat democratische en maatschappelijke attitudes betreft. 'Vlaanderen is goed in overdracht van kennis, maar slecht in het aanleren van burgerzin', zo luidt het.'Nut volgen politiek debat zien ze niet'Vlaamse jongeren engageren zich in milieu- of mensenrechtenorganisaties of verenigingen die geld inzamelen voor een goed doel. Maar in het algemeen vullen ze 'goed burgerschap' absoluut niet meer in op een politieke wijze, aldus de onderzoekers.Kennis van de instellingen hebben ze nog wel, maar het nut van geschiedenis zien ze niet meer in, aldus De Morgen. Ook niet van het volgen van het politieke debat, ook niet via de media. De school draagt daar volgens het onderzoek toe bij. Vergeleken met hun Europese collega's bekommeren Vlaamse leerkrachten zich maar weinig om het bevorderen van kennis over sociale, politieke en burgerlijke instituties of het bevorderen van de kennis over rechten en plichten als burger. Die schoolse situatie is een afspiegeling van wat er thuis gebeurt. Van de Vlaamse leerlingen discussieert volgens het onderzoek 71 procent nooit of bijna nooit met zijn ouders over politieke en sociale kwesties. Bij West-Europese leeftijdsgenoten is dat 53 procent.