Hij zegt dat in een interview met Knack naar aanleiding van de heruitgave van 'Het Lelijkste Land ter Wereld' door Renaat Braem. Deze architect schreef vijftig jaar geleden al dat de overheid eigenaar zou moeten zijn van grond, om zo de speculanten buitenspel te zetten.

Leo Van Broeck gaat nog een stap verder. 'Grond is zoals water en lucht. Iedereen moet kunnen ademen, en dus mag je zuurstof niet commercieel verkopen. Dat moet ook gelden voor ruimte en grond. De aarde is onze moeder, en je eigen moeder verkavel je niet.'

Wilt u de grond 'nationaliseren'?

Van Broeck: Nee, dat is een communistische oplossing, en we weten allemaal dat zoiets niet lukt. Als alle bezit naar de staat gaat, krijgen we een vorm van staatskapitalisme. Grond is niemands eigendom maar moet collectief worden beheerd. De overheid moet het bodemgebruik collectief managen. Ontwikkelaars kunnen dan nog altijd rendement maken op basis van een 'recht van opstal' (het recht om te bouwen op grond waarvan je de eigenaar niet bent, nvdr).

En die overheden beslissen dan wat en waar gebouwd mag worden?

Van Broeck: Ja, net zoals vandaag. Maar ook welke gebouwen versleten zijn en afgebroken moeten worden. Je moet dat traag doen. Als we elk jaar één procent van ons patrimonium zouden vervangen, en het indien nodig op een betere locatie heropbouwen, dan zou je dat over vijftig jaar visueel wel merken. Op die manier kunnen we langzaam maar zeker de ruimtelijke wanorde in het lelijkste land ter wereld oplossen.

Hij zegt dat in een interview met Knack naar aanleiding van de heruitgave van 'Het Lelijkste Land ter Wereld' door Renaat Braem. Deze architect schreef vijftig jaar geleden al dat de overheid eigenaar zou moeten zijn van grond, om zo de speculanten buitenspel te zetten. Leo Van Broeck gaat nog een stap verder. 'Grond is zoals water en lucht. Iedereen moet kunnen ademen, en dus mag je zuurstof niet commercieel verkopen. Dat moet ook gelden voor ruimte en grond. De aarde is onze moeder, en je eigen moeder verkavel je niet.'Wilt u de grond 'nationaliseren'?Van Broeck: Nee, dat is een communistische oplossing, en we weten allemaal dat zoiets niet lukt. Als alle bezit naar de staat gaat, krijgen we een vorm van staatskapitalisme. Grond is niemands eigendom maar moet collectief worden beheerd. De overheid moet het bodemgebruik collectief managen. Ontwikkelaars kunnen dan nog altijd rendement maken op basis van een 'recht van opstal' (het recht om te bouwen op grond waarvan je de eigenaar niet bent, nvdr). En die overheden beslissen dan wat en waar gebouwd mag worden?Van Broeck: Ja, net zoals vandaag. Maar ook welke gebouwen versleten zijn en afgebroken moeten worden. Je moet dat traag doen. Als we elk jaar één procent van ons patrimonium zouden vervangen, en het indien nodig op een betere locatie heropbouwen, dan zou je dat over vijftig jaar visueel wel merken. Op die manier kunnen we langzaam maar zeker de ruimtelijke wanorde in het lelijkste land ter wereld oplossen.