De voorzittersverkiezingen bij Vlaams Belang zijn het gevolg van de tegenvallende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Bruno Valkeniers nam daarvoor de verantwoordelijkheid op en kondigde aan dat hij zijn mandaat als partijvoorzitter niet zou volmaken. Er diende zich vier kandidaten aan om hem op te volgen: Kamerfractieleider Gerolf Annemans, senator Bart Laeremans, Europarlementslid Philip Claeys en Vlaams parlementslid Chris Janssens. Deze laatste besliste zich terug te trekken en werd door Annemans gevraagd om samen met Kamerlid Barbara Pas ondervoorzitter te worden als hij de verkiezingen zou winnen. Zaterdag kregen de drie kandidaten elk de kans zich aan de partijraad voor te stellen, waarna een vragenronde werd voorzien. Een ledencongres moet de keuze van de partijraad over twee weken bevestigen. (DLA)

De voorzittersverkiezingen bij Vlaams Belang zijn het gevolg van de tegenvallende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Bruno Valkeniers nam daarvoor de verantwoordelijkheid op en kondigde aan dat hij zijn mandaat als partijvoorzitter niet zou volmaken. Er diende zich vier kandidaten aan om hem op te volgen: Kamerfractieleider Gerolf Annemans, senator Bart Laeremans, Europarlementslid Philip Claeys en Vlaams parlementslid Chris Janssens. Deze laatste besliste zich terug te trekken en werd door Annemans gevraagd om samen met Kamerlid Barbara Pas ondervoorzitter te worden als hij de verkiezingen zou winnen. Zaterdag kregen de drie kandidaten elk de kans zich aan de partijraad voor te stellen, waarna een vragenronde werd voorzien. Een ledencongres moet de keuze van de partijraad over twee weken bevestigen. (DLA)