"Het is onverantwoord om een asielcentrum in te planten in een drukke woonwijk in Deurne die reeds een hoge concentratie aan vreemdelingen bevat. Antwerpen is nu reeds de populairste bestemming voor asielzoekers en erkende vluchtelingen: 5.800 of meer dan 25% van de vluchtelingen", stelt Filip Dewinter. Dewinter interpelleerde minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block enkele weken geleden in de Kamer over de inplanting van dit asielcentrum in Deurne. De Block antwoordde toen dat ze het advies van de Inspectie Financiën afwachtte. Het advies is ondertussen bekend: het is negatief, aldus het Vlaams Belang-Kamerlid. Hij vindt het vreemd dat De Block dat advies dus naast zich neer legt. Een regering in lopende zaken is volgens hem verplicht om zich aan een dergelijk advies te houden. Vlaams Belang roept De Block dan ook op om de beslissing van Fedasil ongedaan te maken. De partij start een petitie tegen het asielcentrum en belegt zaterdagmiddag een infovergadering om de buurtbewoners te informeren. N-VA-kandidaat Michaël Freilich wijst erop dat de komst van het asielcentrum in Deurne voor ongerustheid zorgt binnen de Joodse gemeenschap. "Er worden vragen gesteld over wat dit tot gevolg zal hebben, vooral omdat er de laatste tijd een toestroom van asielzoekers uit Gaza is. We zitten nu eenmaal met een zichtbare Joodse gemeenschap en de Palestijnen maken niet altijd een onderscheid tussen een Belgische en een Israëlische Jood", stelt Freilich. Fedasil kondigde ook aan dat in het centrum in Deurne plaats zal zijn voor andersvaliden en minder mobiele mensen. Freilich wijst op de aanval in de Joodse wijk van een Palestijn met mentale problemen, en dat er zich ook gewonden van het conflict met Israël onder de asielzoekers kunnen bevinden. (Belga)

"Het is onverantwoord om een asielcentrum in te planten in een drukke woonwijk in Deurne die reeds een hoge concentratie aan vreemdelingen bevat. Antwerpen is nu reeds de populairste bestemming voor asielzoekers en erkende vluchtelingen: 5.800 of meer dan 25% van de vluchtelingen", stelt Filip Dewinter. Dewinter interpelleerde minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block enkele weken geleden in de Kamer over de inplanting van dit asielcentrum in Deurne. De Block antwoordde toen dat ze het advies van de Inspectie Financiën afwachtte. Het advies is ondertussen bekend: het is negatief, aldus het Vlaams Belang-Kamerlid. Hij vindt het vreemd dat De Block dat advies dus naast zich neer legt. Een regering in lopende zaken is volgens hem verplicht om zich aan een dergelijk advies te houden. Vlaams Belang roept De Block dan ook op om de beslissing van Fedasil ongedaan te maken. De partij start een petitie tegen het asielcentrum en belegt zaterdagmiddag een infovergadering om de buurtbewoners te informeren. N-VA-kandidaat Michaël Freilich wijst erop dat de komst van het asielcentrum in Deurne voor ongerustheid zorgt binnen de Joodse gemeenschap. "Er worden vragen gesteld over wat dit tot gevolg zal hebben, vooral omdat er de laatste tijd een toestroom van asielzoekers uit Gaza is. We zitten nu eenmaal met een zichtbare Joodse gemeenschap en de Palestijnen maken niet altijd een onderscheid tussen een Belgische en een Israëlische Jood", stelt Freilich. Fedasil kondigde ook aan dat in het centrum in Deurne plaats zal zijn voor andersvaliden en minder mobiele mensen. Freilich wijst op de aanval in de Joodse wijk van een Palestijn met mentale problemen, en dat er zich ook gewonden van het conflict met Israël onder de asielzoekers kunnen bevinden. (Belga)