Na een beperkt tekort in 2020 zou Vlaanderen in 2021 opnieuw aanknopen met een evenwicht, om de jaren daarna naar een klein overschot te evolueren. Dat scenario is van de baan door het coronavirus. De maatregelen die de Vlaamse regering tot hiertoe nam om de crisis in te dijken, kosten al 2,5 miljard euro. Daarnaast wordt rekening gehouden met 1 miljard euro minderontvangsten. In de berekening, die al enkele weken geleden werd opgestart, ging de regering nog uit van een daling van het bbp met 1 procent. Volgens nieuwe inschattingen kan dat oplopen tot -8 procent, wat Vlaanderen nog een extra miljard in het rood kan duwen. "Hoe langer dit duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst", zegt minister van Financiën Matthias Diependaele. "Dat moeten we zo veel mogelijk zien te beperken." (Belga)

Na een beperkt tekort in 2020 zou Vlaanderen in 2021 opnieuw aanknopen met een evenwicht, om de jaren daarna naar een klein overschot te evolueren. Dat scenario is van de baan door het coronavirus. De maatregelen die de Vlaamse regering tot hiertoe nam om de crisis in te dijken, kosten al 2,5 miljard euro. Daarnaast wordt rekening gehouden met 1 miljard euro minderontvangsten. In de berekening, die al enkele weken geleden werd opgestart, ging de regering nog uit van een daling van het bbp met 1 procent. Volgens nieuwe inschattingen kan dat oplopen tot -8 procent, wat Vlaanderen nog een extra miljard in het rood kan duwen. "Hoe langer dit duurt, hoe meer economisch verlies en hoe meer dit inteert op onze welvaart in de toekomst", zegt minister van Financiën Matthias Diependaele. "Dat moeten we zo veel mogelijk zien te beperken." (Belga)