De gemeenteraad van Vilvoorde heeft maandagavond een motie gestemd tegen de komst van het winkelcomplex Uplace in het naburige Machelen. Op twee onthoudingen van de Vilvocraten na steunden alle aanwezigen de tekst. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) was achteraf verheugd dat de vertegenwoordigers van alle partijen die in het Vlaamse parlement vertegenwoordigd zijn - ook de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA - de motie ondersteunden.

Bedreiging

In de motie wordt het college van burgemeester en schepenen opgedragen een gefundeerd bezwaarschrift in te dienen tegen de recente beslissing van de Vlaamse regering tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel' waarmee de bouw van Uplace wordt mogelijk gemaakt.

Dit project vormt volgens Vilvoorde immers een bedreiging voor de leefbaarheid en mobiliteit van de regio en voor de handelskernen.

Het kan er bovendien toe leiden dat de ontwikkelingsdynamiek in de rest van het plangebied ernstig verstoord wordt.

De gemeenteraad van Vilvoorde heeft maandagavond een motie gestemd tegen de komst van het winkelcomplex Uplace in het naburige Machelen. Op twee onthoudingen van de Vilvocraten na steunden alle aanwezigen de tekst. Burgemeester Hans Bonte (SP.A) was achteraf verheugd dat de vertegenwoordigers van alle partijen die in het Vlaamse parlement vertegenwoordigd zijn - ook de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en N-VA - de motie ondersteunden.In de motie wordt het college van burgemeester en schepenen opgedragen een gefundeerd bezwaarschrift in te dienen tegen de recente beslissing van de Vlaamse regering tot voorlopige vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel' waarmee de bouw van Uplace wordt mogelijk gemaakt. Dit project vormt volgens Vilvoorde immers een bedreiging voor de leefbaarheid en mobiliteit van de regio en voor de handelskernen. Het kan er bovendien toe leiden dat de ontwikkelingsdynamiek in de rest van het plangebied ernstig verstoord wordt.