1. Hoe belangrijk is het dat veel mensen EHBO kunnen verlenen?

In België krijgen elke dag bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 5 tot 10 procent van die groep overleeft dat. Met reanimatie binnen de 3 à 4 minuten en een stroomstoot met een automatische defibrillator stijgt de overlevingskans tot 60 à 70 procent. Dat geeft aan hoe belangrijk het is dat veel mensen EHBO kunnen verlenen.
...

In België krijgen elke dag bijna 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 5 tot 10 procent van die groep overleeft dat. Met reanimatie binnen de 3 à 4 minuten en een stroomstoot met een automatische defibrillator stijgt de overlevingskans tot 60 à 70 procent. Dat geeft aan hoe belangrijk het is dat veel mensen EHBO kunnen verlenen. Zelfs beperkte hulp - de hulpdiensten verwittigen, bijvoorbeeld - kan levens redden. Als je eerste hulp hebt leren verlenen, weet je ongeveer wat je wel en niet mag doen, ook als de opleiding al even achter je ligt. Twijfel je, beperk je dan tot handelingen waarvan je zeker weet dat ze kunnen helpen. Sommige aspecten kun je zelfs kleuters aanleren. Dat je bij een ongeval een volwassene moet verwittigen, bijvoorbeeld. Rode Kruis-Vlaanderen heeft een leerlijn over eerste hulp ontwikkeld: een overzicht van wat leerlingen moeten kunnen, van het kleuteronderwijs tot het secundair onderwijs. Zo willen we EHBO op school verankeren. Dat is hij al in het onderwijs en in bedrijven. In de lagere school moeten de leerlingen bijvoorbeeld elementaire hulp kunnen toedienen bij brandwonden. In het secundair onderwijs komen daar EHBO en reanimatie bij. In elk bedrijf moeten een of meerdere werknemers worden opgeleid om eerste hulp te kunnen bieden. Hun aantal hangt af van het soort bedrijf en het uitgevoerde werk, en wordt door de werkgever bepaald. In onze enquête Eerste hulp vragen we of een EHBO-cursus verplicht zou moeten zijn voor élke burger, of de werkgever hem moet aanbieden en of het een onderdeel moet zijn van het rij-examen. De vier stappen in de eerste hulp. Alle noodsituaties vragen om dezelfde gestructureerde aanpak, ook al verschillen ze totaal: breng het slachtoffer in veiligheid, beoordeel zijn toestand, roep gespecialiseerde hulp in, en verleen verdere eerste hulp.Doe de Rode Kruis-enquête op Knack.be/ehbo