In juni vorig jaar vond Weyts politieke consensus voor een verbod op onverdoofd slachten van schapen vanaf 2019. Bemiddelaar Piet Vanthemsche slaagde er echter niet in de vertegenwoordigers van de joodse en de moslimgemeenschap mee in het bad te trekken. Bijgevolg lopen er nu al vijf klachten voor het Grondwettelijk Hof, onder meer van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties van België en de Moslimexecutieve. Daarnaast buigt ook het Europees Hof van Justitie zich over het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, na een prejudiciële vraag van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg.

"Een deel van de islamitische en joodse gemeenschap mist een geweldige kans om mee de schouders te zetten onder de brede tendens die streeft naar minder dierenleed", vindt Ben Weyts. "In plaats van een juridische kruistocht zou iedereen mee moeten strijden voor meer dierenwelzijn."

Inhoudelijke gesprekken met de religieuze vertegenwoordigers lopen er intussen niet meer, er is enkel nog overleg over praktische zaken. "De Moslimexecutieve heeft zich vorig jaar ook onbevoegd verklaard om hier uitspraak over te doen, omdat het om een theologische kwestie zou gaan", zegt Weyts. "Het is dan ook een beetje contradictorisch dat ze nu klagende partij zijn bij het Grondwettelijk Hof."

Geen uitzondering voor kalveren meer?

Voor grotere dieren zoals kalveren en runderen werd een uitzondering in de wetgeving opgenomen. Voor die dieren staat de verdovingstechniek nog niet volledig op punt. "Met kalveren zijn intussen proeven gedaan en dat loopt goed", zegt Weyts. "Ik hoop het verbod daarom volgend jaar ook voor kalveren en eventueel voor runderen te kunnen invoeren."

In juni vorig jaar vond Weyts politieke consensus voor een verbod op onverdoofd slachten van schapen vanaf 2019. Bemiddelaar Piet Vanthemsche slaagde er echter niet in de vertegenwoordigers van de joodse en de moslimgemeenschap mee in het bad te trekken. Bijgevolg lopen er nu al vijf klachten voor het Grondwettelijk Hof, onder meer van het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties van België en de Moslimexecutieve. Daarnaast buigt ook het Europees Hof van Justitie zich over het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren, na een prejudiciële vraag van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. "Een deel van de islamitische en joodse gemeenschap mist een geweldige kans om mee de schouders te zetten onder de brede tendens die streeft naar minder dierenleed", vindt Ben Weyts. "In plaats van een juridische kruistocht zou iedereen mee moeten strijden voor meer dierenwelzijn." Inhoudelijke gesprekken met de religieuze vertegenwoordigers lopen er intussen niet meer, er is enkel nog overleg over praktische zaken. "De Moslimexecutieve heeft zich vorig jaar ook onbevoegd verklaard om hier uitspraak over te doen, omdat het om een theologische kwestie zou gaan", zegt Weyts. "Het is dan ook een beetje contradictorisch dat ze nu klagende partij zijn bij het Grondwettelijk Hof." Voor grotere dieren zoals kalveren en runderen werd een uitzondering in de wetgeving opgenomen. Voor die dieren staat de verdovingstechniek nog niet volledig op punt. "Met kalveren zijn intussen proeven gedaan en dat loopt goed", zegt Weyts. "Ik hoop het verbod daarom volgend jaar ook voor kalveren en eventueel voor runderen te kunnen invoeren."