De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten het langdurig geneesmiddelengebruik van ongeveer 100.000 thuiswonende 75-plussers. Bijna alle deelnemers namen geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten, zoals bloeddrukverlagers. Een kwart van de onderzochte mensen nam ook geneesmiddelen om diabetes of een depressie te behandelen. Oudere mensen lijden vaker aan chronische ziekten, waardoor ze meer geneesmiddelen nodig hebben. Maar dat is niet zonder risico. Geneesmiddelen kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Omdat hun nieren minder goed werken, zijn ouderen bovendien gevoelig voor de schadelijke effecten van geneesmiddelen. Van de 75-plussers die minstens vijf terugbetaalde geneesmiddelen gebruiken, heeft de helft al een medicijn genomen dat opgenomen is in de "Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults", blijkt uit het onderzoek. De Beers-lijst bevat medicijnen die afgeraden worden aan mensen ouder dan 65. Een vijfde van de 75-plussers die minstens vijf terugbetaalde geneesmiddelen gebruiken, slikt dergelijke geneesmiddelen langere tijd. Daarom willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen artsen en apothekers het geneesmiddelengebruik van hun patiënt systematisch en kritisch laten evalueren. Voor een deel gebeurt dat al. Het globaal medisch dossier helpt artsen om de medicijen van een patiënt met elkaar te delen. Bij twee op de vijf van de deelnemers schrijven minstens drie verschillende artsen geneesmiddelen voor, bij een op de vijf zijn dat zelfs minstens vier artsen, blijkt uit het onderzoek. Ook apothekers kunnen informatie met elkaar delen in het gedeeld farmaceutisch dossier. Sinds 2017 kan je, net als een huisarts, bovendien ook een huisapotheker kiezen, die je geneesmiddelengebruik grondig bijhoudt. Een nauwere samenwerking tussen artsen, apothekers en patiënten zou het geneesmiddelengebruik van patiënten op punt kunnen stellen, klinkt het bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ze willen artsen en apothekers laten samenwerken volgens een vastgelegd protocol, waarin werkzaamheid, veiligheid en kostenefficiëntie centraal staan. Door de digitale informatiedeling uit te breiden, moeten de grenzen van de beroepsgroepen doorbroken worden. Ook de patiënten moeten nauwer betrokken worden, zodat ze begrijpen waarom geneesmiddelen worden voorgeschreven of behandelingen worden stopgezet, klinkt het. (Belga)

De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten het langdurig geneesmiddelengebruik van ongeveer 100.000 thuiswonende 75-plussers. Bijna alle deelnemers namen geneesmiddelen voor hart- en vaatziekten, zoals bloeddrukverlagers. Een kwart van de onderzochte mensen nam ook geneesmiddelen om diabetes of een depressie te behandelen. Oudere mensen lijden vaker aan chronische ziekten, waardoor ze meer geneesmiddelen nodig hebben. Maar dat is niet zonder risico. Geneesmiddelen kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Omdat hun nieren minder goed werken, zijn ouderen bovendien gevoelig voor de schadelijke effecten van geneesmiddelen. Van de 75-plussers die minstens vijf terugbetaalde geneesmiddelen gebruiken, heeft de helft al een medicijn genomen dat opgenomen is in de "Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults", blijkt uit het onderzoek. De Beers-lijst bevat medicijnen die afgeraden worden aan mensen ouder dan 65. Een vijfde van de 75-plussers die minstens vijf terugbetaalde geneesmiddelen gebruiken, slikt dergelijke geneesmiddelen langere tijd. Daarom willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen artsen en apothekers het geneesmiddelengebruik van hun patiënt systematisch en kritisch laten evalueren. Voor een deel gebeurt dat al. Het globaal medisch dossier helpt artsen om de medicijen van een patiënt met elkaar te delen. Bij twee op de vijf van de deelnemers schrijven minstens drie verschillende artsen geneesmiddelen voor, bij een op de vijf zijn dat zelfs minstens vier artsen, blijkt uit het onderzoek. Ook apothekers kunnen informatie met elkaar delen in het gedeeld farmaceutisch dossier. Sinds 2017 kan je, net als een huisarts, bovendien ook een huisapotheker kiezen, die je geneesmiddelengebruik grondig bijhoudt. Een nauwere samenwerking tussen artsen, apothekers en patiënten zou het geneesmiddelengebruik van patiënten op punt kunnen stellen, klinkt het bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Ze willen artsen en apothekers laten samenwerken volgens een vastgelegd protocol, waarin werkzaamheid, veiligheid en kostenefficiëntie centraal staan. Door de digitale informatiedeling uit te breiden, moeten de grenzen van de beroepsgroepen doorbroken worden. Ook de patiënten moeten nauwer betrokken worden, zodat ze begrijpen waarom geneesmiddelen worden voorgeschreven of behandelingen worden stopgezet, klinkt het. (Belga)