In april van dit jaar werden Vlaamse steden waar een capaciteits-taskforce actief was, opgeroepen om een onderbouwd voorstel op te stellen rond de toekomstige uitbreidingen van de onderwijsinfrastructuur. OnderwijsOverleg Mechelen (O.O.M.) diende een tiental dossiers in voor een totaal bedrag van 15,2 miljoen euro. De Vlaamse regering liet vrijdag weten dat een extra bedrag van 4 miljoen euro werd toegekend. De stad reageert tevreden op die financiële injectie. "Wij zijn tevreden dat er een serieus bedrag richting Mechelen komt" aldus Mechels schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). "Eén en ander zal ons immers in staat stellen om de meest dringende problemen op te lossen. Binnen een 2-tal weken, als het schooljaar zal zijn gestart, komt de taskforce "capaciteit Mechels Onderwijs" terug samen en daar zal in consensus en overleg een selectie worden gemaakt van de projecten. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal elk kind in Mechelen een plaats op school hebben. Ik geef toe dat dit voor sommige kinderen misschien niet zal kunnen in de school of wijk naar keuze, doch elders in de stad, maar grote en verre verplaatsingen worden hierbij zoveel als mogelijk voorkomen." Tegen 16 september moet de stad aan de Vlaamse regering overmaken welke dossiers zullen worden uitgevoerd, zodat deze kunnen opgenomen worden in de effectieve opmaak van de begroting 2014. (Belga)

In april van dit jaar werden Vlaamse steden waar een capaciteits-taskforce actief was, opgeroepen om een onderbouwd voorstel op te stellen rond de toekomstige uitbreidingen van de onderwijsinfrastructuur. OnderwijsOverleg Mechelen (O.O.M.) diende een tiental dossiers in voor een totaal bedrag van 15,2 miljoen euro. De Vlaamse regering liet vrijdag weten dat een extra bedrag van 4 miljoen euro werd toegekend. De stad reageert tevreden op die financiële injectie. "Wij zijn tevreden dat er een serieus bedrag richting Mechelen komt" aldus Mechels schepen van Onderwijs Marc Hendrickx (N-VA). "Eén en ander zal ons immers in staat stellen om de meest dringende problemen op te lossen. Binnen een 2-tal weken, als het schooljaar zal zijn gestart, komt de taskforce "capaciteit Mechels Onderwijs" terug samen en daar zal in consensus en overleg een selectie worden gemaakt van de projecten. Bij de start van het nieuwe schooljaar zal elk kind in Mechelen een plaats op school hebben. Ik geef toe dat dit voor sommige kinderen misschien niet zal kunnen in de school of wijk naar keuze, doch elders in de stad, maar grote en verre verplaatsingen worden hierbij zoveel als mogelijk voorkomen." Tegen 16 september moet de stad aan de Vlaamse regering overmaken welke dossiers zullen worden uitgevoerd, zodat deze kunnen opgenomen worden in de effectieve opmaak van de begroting 2014. (Belga)