De federale regering zal de komende dagen en weken onderzoeken of ze op zoek gaat naar een begrotingsevenwicht in 2019. Dat heeft vicepremier Kris Peeters (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag. "We moeten opletten dat we de economische dynamiek niet laten stilvallen", waarschuwde de minister.

Volgens de afspraken met de Europese Commissie moet ons land in 2019 opnieuw aanknopen met een evenwicht op de begroting. Volgens het Monitoringcomité is de budgettaire inspanning die daarvoor nodig is, de afgelopen weken sterk verkleind. Vergeleken met het Stabiliteitsprogramma bedraagt de inspanning 3,2 miljard euro, lichtte minister Peeters toe.

De vraag voor de CD&V'er is 'of we dat aankunnen of niet'. Er valt voor hem veel te zeggen voor een begrotingsevenwicht, bijvoorbeeld omwille van de lage rente. Anderzijds merkte hij op dat de economie het goed doet en dat er jobs bijkomen. 'We moeten opletten dat we de economische dynamiek niet laten stilvallen. Dat is de discussie die we de komende dagen en weken gaan hebben'. Het is alvast de intentie om het begrotingswerk voor 31 juli af te ronden.

Intussen staan nog twee thematische ministerraden geprogrammeerd rond Armoedebestrijding en Economie. Omdat maatregelen op beide domeinen centen kosten, is het voor Peeters 'wijs' om die meteen mee te nemen in de begrotingsdiscussies. De christendemocraat voelt ook dat 'de mensen de besparingen een beetje moe zijn', maar waarschuwt meteen dat het geld 'toch ergens vandaan zal moeten komen'. Hij haalt daarbij de 'activering van de participaties' aan, zeg maar de verkoop van aandelen die de overheid in handen heeft. Daarbij verwijst Peeters naar Belfius, waar de raad van bestuur zelf een signaal voor privatisering heeft gegeven. 'Als dat op tafel komt, zullen ook andere elementen, bijvoorbeeld het dossier-Arco, op tafel komen', aldus de vicepremier.

Militairen op straat efficiënter inzetten

Verder wil Peeters nagaan hoe de militairen op straat efficiënter kunnen worden ingezet. Hij hoopt ook dat het terreurniveau 3 snel weer kan zakken naar niveau 2, 'zodat de militairen terug kunnen keren naar hun kazerne en hun militaire opdrachten kunnen opnemen.'

De christendemocraat is niet gelukkig met de reactie van N-VA-voorzitter Bart De Wever na de mislukte aanslag in het treinstation Brussel-Centraal. De Wever prees het werk van de militairen - die de dader neerschoten - en wees erop dat zijn partij had aangedrongen op de aanwezigheid van soldaten in het straatbeeld. 'Ik vind het spijtig dat Bart De Wever zich in zo'n delicaat dossier op de borst klopt. Dat is voor niks nodig', aldus Peeters.

Belangrijk voor de CD&V'er is het signaal vanuit de legertop dat deze situatie niet lang meer vol te houden is. De mogelijkheid om militairen op straat bewakingsopdrachten te laten uitvoeren, geldt enkel vanaf dreigingsniveau 3 op een schaal die tot 4 gaat. Toen die beslissing werd genomen, 'hadden we nooit gedacht dat het voor jaren niveau 3 zou zijn', aldus Peeters. Hij wijst erop dat de militairen nu zelf vragen om meer efficiëntie in hun inzetbaarheid. De minister heeft dat naar eigen zeggen moeten lezen in de krant, maar stelde dat de bevoegde ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Steven Vandeput (Defensie), allebei van N-VA, blijkbaar al eerder waren ingelicht. 'Ik vind het een belangrijke discussie hoe de militairen efficiënter kunnen worden ingezet wanneer we op niveau drie zitten', aldus Peeters. In de loop van volgende week vindt een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaats.

De federale regering zal de komende dagen en weken onderzoeken of ze op zoek gaat naar een begrotingsevenwicht in 2019. Dat heeft vicepremier Kris Peeters (CD&V) zondag verklaard in De Zevende Dag. "We moeten opletten dat we de economische dynamiek niet laten stilvallen", waarschuwde de minister. Volgens de afspraken met de Europese Commissie moet ons land in 2019 opnieuw aanknopen met een evenwicht op de begroting. Volgens het Monitoringcomité is de budgettaire inspanning die daarvoor nodig is, de afgelopen weken sterk verkleind. Vergeleken met het Stabiliteitsprogramma bedraagt de inspanning 3,2 miljard euro, lichtte minister Peeters toe. De vraag voor de CD&V'er is 'of we dat aankunnen of niet'. Er valt voor hem veel te zeggen voor een begrotingsevenwicht, bijvoorbeeld omwille van de lage rente. Anderzijds merkte hij op dat de economie het goed doet en dat er jobs bijkomen. 'We moeten opletten dat we de economische dynamiek niet laten stilvallen. Dat is de discussie die we de komende dagen en weken gaan hebben'. Het is alvast de intentie om het begrotingswerk voor 31 juli af te ronden. Intussen staan nog twee thematische ministerraden geprogrammeerd rond Armoedebestrijding en Economie. Omdat maatregelen op beide domeinen centen kosten, is het voor Peeters 'wijs' om die meteen mee te nemen in de begrotingsdiscussies. De christendemocraat voelt ook dat 'de mensen de besparingen een beetje moe zijn', maar waarschuwt meteen dat het geld 'toch ergens vandaan zal moeten komen'. Hij haalt daarbij de 'activering van de participaties' aan, zeg maar de verkoop van aandelen die de overheid in handen heeft. Daarbij verwijst Peeters naar Belfius, waar de raad van bestuur zelf een signaal voor privatisering heeft gegeven. 'Als dat op tafel komt, zullen ook andere elementen, bijvoorbeeld het dossier-Arco, op tafel komen', aldus de vicepremier. Verder wil Peeters nagaan hoe de militairen op straat efficiënter kunnen worden ingezet. Hij hoopt ook dat het terreurniveau 3 snel weer kan zakken naar niveau 2, 'zodat de militairen terug kunnen keren naar hun kazerne en hun militaire opdrachten kunnen opnemen.'De christendemocraat is niet gelukkig met de reactie van N-VA-voorzitter Bart De Wever na de mislukte aanslag in het treinstation Brussel-Centraal. De Wever prees het werk van de militairen - die de dader neerschoten - en wees erop dat zijn partij had aangedrongen op de aanwezigheid van soldaten in het straatbeeld. 'Ik vind het spijtig dat Bart De Wever zich in zo'n delicaat dossier op de borst klopt. Dat is voor niks nodig', aldus Peeters. Belangrijk voor de CD&V'er is het signaal vanuit de legertop dat deze situatie niet lang meer vol te houden is. De mogelijkheid om militairen op straat bewakingsopdrachten te laten uitvoeren, geldt enkel vanaf dreigingsniveau 3 op een schaal die tot 4 gaat. Toen die beslissing werd genomen, 'hadden we nooit gedacht dat het voor jaren niveau 3 zou zijn', aldus Peeters. Hij wijst erop dat de militairen nu zelf vragen om meer efficiëntie in hun inzetbaarheid. De minister heeft dat naar eigen zeggen moeten lezen in de krant, maar stelde dat de bevoegde ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Steven Vandeput (Defensie), allebei van N-VA, blijkbaar al eerder waren ingelicht. 'Ik vind het een belangrijke discussie hoe de militairen efficiënter kunnen worden ingezet wanneer we op niveau drie zitten', aldus Peeters. In de loop van volgende week vindt een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaats.