Van de ruim 500.000 facturen die de hele Vlaamse overheid (inclusief agentschappen en instellingen zoals Kind en Gezin, De Lijn en de VRT) moest betalen, werden er 97.000 of 19 procent te laat betaald. Dat is procentueel een lichte verbetering tegenover 2011. Toen werden nog 22 procent van de facturen te laat betaald. Ook het gemiddelde aantal dagen dat laattijdig wordt betaald, verbeterde licht. In 2011 ging het nog om 31 dagen, in 2012 om 29 dagen. Maar ondanks dat betere betaalgedrag van de Vlaamse overheid, moesten er vorig jaar wel meer intresten op de laattijdige facturen betaald worden. De teller van de verwijlintresten liep namelijk op tot 6,5 miljoen euro. Dat is 17 procent meer dan de 5,6 miljoen euro aan verwijlintresten in 2011. Het kabinet-Muyters merkt op dat in die cijfers is rekening gehouden met betalingen die geblokkeerd zijn door lopende rechtszaken. "Zonder die facturen komen we voor 2012 uit op 5,145 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat is ook nog een stijging tegenover 2011, toen het ging om 4,369", luidt het "Een mogelijke verklaring kan zijn dat er in 2011 veel meer subsidies te laat werden uitbetaald dan in 2012. Hierop dient de overheid immers geen verwijlintresten te betalen", aldus Vereeck. Maar volgens het kabinet-Muyters ligt de oorzaak van de hogere verwijlintresten eerder bij het feit dat er in 2012 een grote "inhaaloperatie" bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is uitgevoerd. Minister Muyters gaf in het verleden al aan dat het betaalgedrag van de Vlaamse overheid beter kan en moet. Vereeck is het daar mee eens. "De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Laattijdig betalen kost de Vlaamse overheid veel geld en schaadt de economie", aldus de LDD'er. (DRM)

Van de ruim 500.000 facturen die de hele Vlaamse overheid (inclusief agentschappen en instellingen zoals Kind en Gezin, De Lijn en de VRT) moest betalen, werden er 97.000 of 19 procent te laat betaald. Dat is procentueel een lichte verbetering tegenover 2011. Toen werden nog 22 procent van de facturen te laat betaald. Ook het gemiddelde aantal dagen dat laattijdig wordt betaald, verbeterde licht. In 2011 ging het nog om 31 dagen, in 2012 om 29 dagen. Maar ondanks dat betere betaalgedrag van de Vlaamse overheid, moesten er vorig jaar wel meer intresten op de laattijdige facturen betaald worden. De teller van de verwijlintresten liep namelijk op tot 6,5 miljoen euro. Dat is 17 procent meer dan de 5,6 miljoen euro aan verwijlintresten in 2011. Het kabinet-Muyters merkt op dat in die cijfers is rekening gehouden met betalingen die geblokkeerd zijn door lopende rechtszaken. "Zonder die facturen komen we voor 2012 uit op 5,145 miljoen euro aan verwijlintresten. Dat is ook nog een stijging tegenover 2011, toen het ging om 4,369", luidt het "Een mogelijke verklaring kan zijn dat er in 2011 veel meer subsidies te laat werden uitbetaald dan in 2012. Hierop dient de overheid immers geen verwijlintresten te betalen", aldus Vereeck. Maar volgens het kabinet-Muyters ligt de oorzaak van de hogere verwijlintresten eerder bij het feit dat er in 2012 een grote "inhaaloperatie" bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken is uitgevoerd. Minister Muyters gaf in het verleden al aan dat het betaalgedrag van de Vlaamse overheid beter kan en moet. Vereeck is het daar mee eens. "De overheid heeft een voorbeeldfunctie. Laattijdig betalen kost de Vlaamse overheid veel geld en schaadt de economie", aldus de LDD'er. (DRM)