Een Soedanese vluchteling, die eind juni gearresteerd is in het Brusselse Maximiliaanpark, is ondanks een lopende asielaanvraag ondervraagd door het bekritiseerde Soedanese identificatieteam. Dat zegt zijn advocate, Hanne Van Walle, zaterdag in Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen. Even later zou er voor de man, die in Duitsland zijn aanvraag had ingediend, een document zijn afgeleverd waardoor hij zou worden gerepatrieerd naar Soedan.

Volgens de internationale rechtsregels mag iemand die in een asielprocedure zit nochtans nooit in contact worden gebracht met de overheid van zijn thuisland. En bij professor migratierecht Dirk Vanheule klinkt het dat iemand die nog in een procedure zit niet mag worden verwijderd. 'Als hij in Duitsland een asielaanvraag had ingediend, is het ofwel Duitsland of Italië (waar de man de Schengenzone binnenkwam, nvdr.) dat een eindbeslissing moet nemen.'

De repatriëring ging uiteindelijk niet door, omdat de man zich bleef verzetten. Begin november oordeelde een rechter dat hij terecht geweigerd had.

Het hele verhaal klopt echter niet, zegt Freddy Roosemont, topman van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De Belgische diensten kregen op 12 juli het bericht dat de asielprocedure in Duitsland was afgelopen. 'De beslissing om de man uit te wijzen dateert van daarna. De Soedanees verblijft intussen nog altijd in ons land.

'Omdat we de man niet naar Duitsland konden sturen en ook niet naar Italië (waar hij was aangekomen, nvdr.), was de enige optie - om niet te veel met die man te sollen - een asielaanvraag in België', zegt de DVZ-baas. Het dossier zit momenteel nog bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Tot die een beslissing heeft genomen, blijft de Soedanees in ons land.

Een Soedanese vluchteling, die eind juni gearresteerd is in het Brusselse Maximiliaanpark, is ondanks een lopende asielaanvraag ondervraagd door het bekritiseerde Soedanese identificatieteam. Dat zegt zijn advocate, Hanne Van Walle, zaterdag in Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en de Gazet van Antwerpen. Even later zou er voor de man, die in Duitsland zijn aanvraag had ingediend, een document zijn afgeleverd waardoor hij zou worden gerepatrieerd naar Soedan.Volgens de internationale rechtsregels mag iemand die in een asielprocedure zit nochtans nooit in contact worden gebracht met de overheid van zijn thuisland. En bij professor migratierecht Dirk Vanheule klinkt het dat iemand die nog in een procedure zit niet mag worden verwijderd. 'Als hij in Duitsland een asielaanvraag had ingediend, is het ofwel Duitsland of Italië (waar de man de Schengenzone binnenkwam, nvdr.) dat een eindbeslissing moet nemen.' De repatriëring ging uiteindelijk niet door, omdat de man zich bleef verzetten. Begin november oordeelde een rechter dat hij terecht geweigerd had. Het hele verhaal klopt echter niet, zegt Freddy Roosemont, topman van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De Belgische diensten kregen op 12 juli het bericht dat de asielprocedure in Duitsland was afgelopen. 'De beslissing om de man uit te wijzen dateert van daarna. De Soedanees verblijft intussen nog altijd in ons land. 'Omdat we de man niet naar Duitsland konden sturen en ook niet naar Italië (waar hij was aangekomen, nvdr.), was de enige optie - om niet te veel met die man te sollen - een asielaanvraag in België', zegt de DVZ-baas. Het dossier zit momenteel nog bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). Tot die een beslissing heeft genomen, blijft de Soedanees in ons land.