Met de krokusvakantie daalt een bedrieglijke rust over de Vlaamse onderwijswereld neer. Achter de schermen zetten schoolteams zich schrap. Na de onderbreking barst de strijd om de inschrijvingen los. Scholen spelen al hun troeven uit om leerlingen en ouders te overtuigen. Het flexibele studieaanbod, de moderne accommodatie, het bewezen doorstroomsucces of, waarom niet, het bekroonde antipestbeleid. Steeds vaker zit ook het evaluatiesysteem in de marketingmix. Nogal wat middelbare scholen pakken uit met permanente evaluatie als methode om leervorderingen te meten. Het gaat om een containerbegrip dat zich lastig laat definiëren. Bij de minder goede verstaander roept het evenwel meteen een verwachting op: geen examens, geen rapporten met punten. Dat is niet erg accuraat, zo zal blijken.
...