Volgens de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad gaat het om een unicum in Europa.

De federale regering keurde volgens de kranten woensdag de tekst van de 'nieuwkomersverklaring' goed. Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. Voor EU-burgers, asielzoekers en studenten geldt de integratieverplichting niet. Voor de rest, zowat drie vierde van de nieuwkomers, geldt die wel.

Voorbeeld

Een weigering resulteert in een 'onontvankelijk dossier' en wie geen 'redelijke inspanning' levert om zich te integreren, kan bij de eerstvolgende verlenging het verblijfsrecht verliezen. Die verlenging komt er bijvoorbeeld na vijf jaar en zal vergezeld gaan van een integratietoets. De nieuwe regeling is onder meer van toepassing bij gezinshereniging.

Op Radio 1 gaf staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf op Radio 1 het voorbeeld van een Marokkaanse vrouw wil trouwen met iemand uit Brussel. 'Ze dient een visumaanvraag in op de Belgische ambassade in Rabat of Casablanca. Daar krijgt ze de nieuwkomersverklaring mee. Binnen 30 dagen moet ze die verklaring ondertekend indienen op de ambassade. Als ze dat niet doet, wordt haar aanvraag sowieso onontvankelijk verklaard.'

Bewijzen

Francken benadrukt dat 'het niet zomaar om een vrijblijvend papiertje gaat, want er is een koppeling aan integratieplicht'. Zo zal een nieuwkomer de eerste vijf jaar elk jaar opnieuw moeten bewijzen dat hij wil integreren.

Dat kan volgens Francken door bepaalde documenten voor te leggen, zoals een inburgeringsattest, een bewijs van opleiding bij de VDAB, een werkcontract en dergelijke meer. De controles zullen gebeuren door de Dienst Vreemdelingenzaken.

Etienne Vermeersch

Francken is zeer blij met de verklaring. Zijn partij pleit al jaren voor de koppeling van een verblijfsrecht aan de wil tot integratie. Tot dusver hadden Franstalige partijen zich ertegen verzet.

Voor de opstelling van de nieuwkomersverklaring, die een concrete lijst van verwachte gedragingen bevat, deed Francken een beroep op professor Etienne Vermeersch. Hij hoopt dat de regeling dit najaar van kracht wordt. (Belga/RR/KVDA)

Volgens de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad gaat het om een unicum in Europa.De federale regering keurde volgens de kranten woensdag de tekst van de 'nieuwkomersverklaring' goed. Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil verblijven, moet het document ondertekenen. Voor EU-burgers, asielzoekers en studenten geldt de integratieverplichting niet. Voor de rest, zowat drie vierde van de nieuwkomers, geldt die wel. Een weigering resulteert in een 'onontvankelijk dossier' en wie geen 'redelijke inspanning' levert om zich te integreren, kan bij de eerstvolgende verlenging het verblijfsrecht verliezen. Die verlenging komt er bijvoorbeeld na vijf jaar en zal vergezeld gaan van een integratietoets. De nieuwe regeling is onder meer van toepassing bij gezinshereniging.Op Radio 1 gaf staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaf op Radio 1 het voorbeeld van een Marokkaanse vrouw wil trouwen met iemand uit Brussel. 'Ze dient een visumaanvraag in op de Belgische ambassade in Rabat of Casablanca. Daar krijgt ze de nieuwkomersverklaring mee. Binnen 30 dagen moet ze die verklaring ondertekend indienen op de ambassade. Als ze dat niet doet, wordt haar aanvraag sowieso onontvankelijk verklaard.'Francken benadrukt dat 'het niet zomaar om een vrijblijvend papiertje gaat, want er is een koppeling aan integratieplicht'. Zo zal een nieuwkomer de eerste vijf jaar elk jaar opnieuw moeten bewijzen dat hij wil integreren. Dat kan volgens Francken door bepaalde documenten voor te leggen, zoals een inburgeringsattest, een bewijs van opleiding bij de VDAB, een werkcontract en dergelijke meer. De controles zullen gebeuren door de Dienst Vreemdelingenzaken.Francken is zeer blij met de verklaring. Zijn partij pleit al jaren voor de koppeling van een verblijfsrecht aan de wil tot integratie. Tot dusver hadden Franstalige partijen zich ertegen verzet.Voor de opstelling van de nieuwkomersverklaring, die een concrete lijst van verwachte gedragingen bevat, deed Francken een beroep op professor Etienne Vermeersch. Hij hoopt dat de regeling dit najaar van kracht wordt. (Belga/RR/KVDA)