De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement is woensdag gestart met een incidentje rond een omstreden tweet van Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes over de aanstelling van Petra De Sutter als federaal vicepremier en minister.

Groen-fractieleider Björn Rzoska noemde de bewuste tweet 'mensonterend' en ook parlementsvoorzitter Liesbeth Homans vond de tweet 'persoonlijk verwerpelijk'.

Na de aanstelling van Petra De Sutter als vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven stuurde Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes een tweet uit waarin onder meer stond: 'Crazy Calvo mag dan geen minister zijn, hetgeen in de plaats komt is eigenlijk nog erger. Transgender Petra De Sutter is de verpersoonlijking van het cultuurmarxisme. Deze persoon wil alle fundamenten van onze westerse beschaving vernietigen en vervangen'.

'U ontmenselijkt haar'

Claes kreeg meteen kritiek op die tweet. Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska heeft het Vlaams Belang 'een rode lijn overschreden'. 'U ontmenselijkt haar', aldus Rzoska. De Groen-fractieleider richtte zich tot Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. 'Ik roep u op om afstand te nemen van de mensonterende opmerkingen van uw collega die een rode lijn ver overschrijdt'. Ook SP.A-fractieleider Hannelore Goeman noemde de tweet 'een totaal schandalige zaak'.

Rzoska richtte zich ook tot parlementsvoorzitter Liesbeth Homans die zich in het verleden altijd heeft opgeworpen als verdediger van de rechten van de LGBTQI-gemeenschap. Homans wees als parlementsvoorzitter op de vrijheid van meningsuiting. 'Maar een volksvertegenwoordiger heeft ook een voorbeeldfunctie en moet goed weten wat men zegt en nadenken over de manier waarop men iets zegt. Ik kan wel zeggen dat ik als persoon deze uitspraak bijzonder verwerpelijk vind.'

Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens begon met Petra De Sutter te feliciteren met haar aanstelling als minister, maar distantieerde zich niet van de tweet van zijn fractiegenoot.

Janssens stoort zich eraan dat Groen een ordemotie gebruikt om een betoog te houden over een tweet van een parlementslid. 'Als het de gewoonte wordt om bij ordemotie het woord te vragen bij tweets die u niet zinnen, kan ik epistels meebrengen over tweets van parlementsleden die mij niet zinnen'. De kwestie zal verder besproken worden in het Uitgebreid Bureau van het parlement.

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement is woensdag gestart met een incidentje rond een omstreden tweet van Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes over de aanstelling van Petra De Sutter als federaal vicepremier en minister. Groen-fractieleider Björn Rzoska noemde de bewuste tweet 'mensonterend' en ook parlementsvoorzitter Liesbeth Homans vond de tweet 'persoonlijk verwerpelijk'.Na de aanstelling van Petra De Sutter als vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven stuurde Vlaams Belang-parlementslid Bart Claes een tweet uit waarin onder meer stond: 'Crazy Calvo mag dan geen minister zijn, hetgeen in de plaats komt is eigenlijk nog erger. Transgender Petra De Sutter is de verpersoonlijking van het cultuurmarxisme. Deze persoon wil alle fundamenten van onze westerse beschaving vernietigen en vervangen'. Claes kreeg meteen kritiek op die tweet. Volgens Groen-fractieleider Björn Rzoska heeft het Vlaams Belang 'een rode lijn overschreden'. 'U ontmenselijkt haar', aldus Rzoska. De Groen-fractieleider richtte zich tot Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. 'Ik roep u op om afstand te nemen van de mensonterende opmerkingen van uw collega die een rode lijn ver overschrijdt'. Ook SP.A-fractieleider Hannelore Goeman noemde de tweet 'een totaal schandalige zaak'.Rzoska richtte zich ook tot parlementsvoorzitter Liesbeth Homans die zich in het verleden altijd heeft opgeworpen als verdediger van de rechten van de LGBTQI-gemeenschap. Homans wees als parlementsvoorzitter op de vrijheid van meningsuiting. 'Maar een volksvertegenwoordiger heeft ook een voorbeeldfunctie en moet goed weten wat men zegt en nadenken over de manier waarop men iets zegt. Ik kan wel zeggen dat ik als persoon deze uitspraak bijzonder verwerpelijk vind.'Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens begon met Petra De Sutter te feliciteren met haar aanstelling als minister, maar distantieerde zich niet van de tweet van zijn fractiegenoot. Janssens stoort zich eraan dat Groen een ordemotie gebruikt om een betoog te houden over een tweet van een parlementslid. 'Als het de gewoonte wordt om bij ordemotie het woord te vragen bij tweets die u niet zinnen, kan ik epistels meebrengen over tweets van parlementsleden die mij niet zinnen'. De kwestie zal verder besproken worden in het Uitgebreid Bureau van het parlement.