Wouter De Vriendt: Wij stellen een vermogensrendementsheffing voor omdat het huidige belastingsysteem onrechtvaardig is. Vandaag betaalt de middenklasse in België maar liefst 74 procent van de belastingen. Er is geen enkel ander OESO-land waar arbeid zo zwaar belast wordt. Daarom willen we een belastingverschuiving met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Voor nettovermogens boven 1 miljoen euro stellen we een heffing van minimaal 0,15 procent voor. Voor een nettovermogen van 1,25 miljoen komt dat neer op zo'n 375 euro.
...

Wouter De Vriendt: Wij stellen een vermogensrendementsheffing voor omdat het huidige belastingsysteem onrechtvaardig is. Vandaag betaalt de middenklasse in België maar liefst 74 procent van de belastingen. Er is geen enkel ander OESO-land waar arbeid zo zwaar belast wordt. Daarom willen we een belastingverschuiving met een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Voor nettovermogens boven 1 miljoen euro stellen we een heffing van minimaal 0,15 procent voor. Voor een nettovermogen van 1,25 miljoen komt dat neer op zo'n 375 euro. Betalen de grote vermogens in België niet al veel belastingen? De Vriendt: Volgens een OESO-vergelijking scoort België net heel laag. Zowel qua belastingen op dividenden, intresten als aandelen bengelt België internationaal gezien aan de staart. De rijkste 10 procent Belgen bezit vandaag meer dan 1000 miljard euro. Dat is de helft van al het vermogen in ons land. 'Alweer een groene belastingverhoging', zeggen uw tegenstanders. De Vriendt: Het is net een belastingverlaging van 2,2 miljard voor de middenklasse. Elke euro die de grootste vermogens bijdragen, gaat rechtstreeks naar belastingverlaging voor de middenklasse. Op termijn willen we alle vermogensfiscaliteit door één heffing vervangen, dus ook de roerende voorheffing en erfenisbelasting. Het is jammer dat we voor zo'n vereenvoudiging geen partners vinden bij de traditionele partijen. De Open VLD en de N-VA zijn de vakbond van de supervermogens. Hoeveel hoopt Groen met de vermogensrendementsheffing binnen te halen? De Vriendt: Op basis van de beschikbare informatie moet het 2,4 à 2,5 miljard euro opleveren. Als we de effectentaks schrappen, kunnen we de belas- tingen op arbeid met minstens 2,2 miljard euro verlagen. Wat valt er voor Groen zoal onder vermogen? De Vriendt: Bankrekeningen, onroerend en roerend vermogen. Het gaat over nettovermogen; eventuele leningen en schulden worden van het vermogen afgetrokken. Nu weten we tot na de komma alles over inkomen uit arbeid. Waarom niet uit vermogen? Daarom willen we een vermogensregister opzetten. Om uw tegenstanders opnieuw te citeren: Groen wil weten wat er in de wijnkelder ligt en in de boekenkast staat. De Vriendt: Natuurlijk niet. Dat staat niet in ons programma, en ook niet in ons wetsvoorstel. We hebben bij de Raad van State aangeklopt om zeker te zijn dat zo'n vermogensregister niet over kleine zaken gaat. Deze aanval toont aan hoe sommige partijen met alle geweld een correcte bijdrage van de grootste vermogens willen tegengaan. Is het niet heel moeilijk om de grootste vermogens bij te laten dragen? De miljonairsbelasting die de toenmalige Franse president François Hollande invoerde, werd na nauwelijks twee jaar alweer afgevoerd. De Vriendt: Die vergelijking gaat niet op. Dat was geen vermogensbelasting, maar een schijf van 75 procent in de inkomstenbelasting op arbeid. Ziet u succesvolle toepassingen in het buitenland? De Vriendt: Frankrijk en Nederland hebben nu al een vorm van vermogensbelasting. Beide landen hebben ook een vermogensregister, net als Spanje. Waarom wij dan niet? Vreest u geen kapitaalvlucht als dit voorstel erdoor komt? De Vriendt: Dat vreesden ze ook toen Frankrijk een vermogensbelasting invoerde, maar uit alle studies blijkt dat er amper kapitaalvlucht is. In Nederland is er door consequent fiscaal beleid zelfs kapitaalterugkeer geweest. Bovendien is de heffing die we voorstellen redelijk: onze maximale heffingsvoet is 0,5 procent. Grote vermogens halen jaarlijks een veel hoger rendement uit hun vermogen dan dat. Johan Van Overtveldt: Als ik die groene voorstellen hoor, krijg ik de indruk dat vermogens amper belast worden in België. Het tegendeel is waar. Je hebt al de roerende voorheffing, de erfbelasting, de registratiebelasting. De globale belastingdruk is nu al veel te hoog. Het heeft geen zin om dat te compenseren door ook vermogens zwaarder te belasten. Zou het niet eenvoudiger zijn om alle vermogensbelastingen te vervangen door een enkele rendementsheffing? Van Overtveldt: Voor vereenvoudiging ben ik altijd te vinden. Als Groen de kapitaalsbelastingen wil vereenvoudigen, ben ik zeker bereid om daarover te praten. Maar het uiteindelijke doel moet altijd zijn dat de belastingdruk vermindert. Dat zie ik niet in dit voorstel. Nochtans wil Groen tegelijk de overige vermogensbelastingen afschaffen. Van Overtveldt: Het is niet duidelijk wat Groen bedoelt met 'vermogensbelastingen'. Willen ze de roerende voorheffing afschaffen? De registratierechten? Momenteel is het te veel een algemene kreet. Natuurlijk willen wij ook bepaalde belastingen vereenvoudigen. Maar met dit voorstel zal de belastingdruk globaal stijgen. Is het dan geen goed idee om meer belastingen op kapitaal te heffen en minder op arbeid? Van Overtveldt: Ik ben er niet per se voor om kapitaal zwaarder te belasten. Het is een realiteit dat je, om een goede economie te hebben, ook aantrekkelijk moet zijn voor kapitaal. Vindt de N-VA dan niet dat de belasting op arbeid te hoog is? Van Overtveldt: Met de taxshift hébben we al kapitaalbelastingen ingevoerd en de belasting op arbeid verlaagd. Nieuwe belastingverlagingen kunnen er enkel komen als we selectiever worden in de uitgaven. De sleutel daarbij ligt bij de werkzaamheidsgraad. Als alle drie de gewesten een werkzaamheidsgraad van 75 procent halen, is de begroting in evenwicht en kunnen we ook nog eens de belastingen verlagen. Dat kan enkel als we de arbeidskosten verlagen en de druk op de arbeidsmarkt opvoeren. De N-VA heeft dus liever een beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen dan een vermogensrendementsbelasting? Van Overtveldt: Er zijn 160.000 vacatures die niet ingevuld raken, waarvan ongeveer de helft voor ongeschoolde arbeid. Ik zeg niet dat er geen mismatch is op de arbeidsmarkt, maar minstens 80.000 vacatures kunnen morgen meteen ingevuld worden. Dat gebeurt niet, omdat er in Wallonië en Brussel te weinig druk en begeleiding is om werklozen aan werk te helpen. Ik benadruk het belang van begeleiding: je kunt niet verwachten dat werklozen het allemaal zelf doen. Hoe kijkt u naar het voorstel van het vermogensregister? Van Overtveldt: Wat weet men vandaag niet over de vermogens? Over onroerend goed weet de fiscus álles. De roerende voorheffing wordt aan de bron ingehouden, dus die is ook bekend. Wat wil Groen dan nog meer? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de fiscus moet weten wat de juwelen van madame waard zijn, of de wijnkelder van meneer? Wil de N-VA de vermogensbelasting verlagen? Van Overtveldt: Het is duidelijk dat de roerende voorheffing omlaag moet, minstens naar 20 procent. Sinds de roerende voorheffing verhoogd is, is men steeds meer in vastgoed gaan beleggen. Dat zorgt ervoor dat de huizenprijzen stijgen. Die evolutie baart me zorgen. Een vermogensrendementsheffing zou die stijging van de huizenprijzen kunnen terugdringen. Van Overtveldt: Dat zou inderdaad kunnen. Maar nogmaals: niemand zit op extra belastingen te wachten.