Jef Smulders en Bart Maddens van de KULeuven berekenden wat de financiële gevolgen zijn van de verkiezingen van 25 mei voor de politieke partijen. Die blijken groot te zijn voor de grote winnaar en de grote verliezer: N-VA en Vlaams Belang.

Twee voorafgaande opmerkingen van de professoren:

De unitaire PVDA+/PTB laten ze, ondanks twee federale zetels, buiten beschouwing omdat ze geen inschatting kunnen maken van de regionale overheidsinkomsten aan Franstalige zijde. Daardor is een volledig beeld onmogelijk.

Deze berekening is gebaseerd op de verdeling van de stemmen en de hieruit afgeleide zetelverdeling zoals die bekend is op 26 mei om 8u30. Maddens en Smulders: 'Aangezien zowel de federale als de regionale dotatie berekend wordt op basis van het aantal stemmen per partij, zal dit uiteindelijke bedrag nog iets hoger liggen dan hier gerapporteerd wordt.'

N-VA: 4 miljoen euro extra: 12,2 miljoen euro per jaar

Grote overwinnaar N-VA ziet ook in haar portefeuille de gevolgen: de partij krijgt er vier miljoen euro bij, wat neerkomt op een dotatie van 12,2 miljoen euro per jaar.

Ook qua medewerkers gaat de N-VA er fors op vooruit: de parlementen stellen hen 50 medewerkers extra ter beschikken. Dat brengt het totaal op 160.

Vlaams Belang: halvering van 4,5 miljoen naar 2 miljoen

Vlaams Belang krijgt een forse financiële klap: de jaarlijkse publieke inkomsten voor de partij worden meer dan gehalveerd en lopen terug van 4,5 miljoen euro tot 2 miljoen euro.

Van de 59 medewerkers, houdt het Vlaams Belang er nog 20 over. Daarmee verliest het twee derde van haar personeel.

CD&V, Open VLD en SP.A: bescheiden winst

De regeringspartijen zien hun overheidsinkomsten licht stijgen. Dat kan volgens Smulders en Maddens 'voor een stuk toegeschreven worden aan de hervorming van de regels voor de toekenning van overheidssubsidies op federaal niveau'.

Federaal zien ze de inkomsten toenemen. CD&V en SP.A voelen dan weer regionaal een verlies aan inkomsten. Globaal is de financiële balans wel positief.

Anders is het gesteld wat de medewerkers betreft: ze verliezen elk tussen één en vijf medewerkers. Hun personeelsbestand blijft hierdoor relatief stabiel, besluiten Maddens en Smulders.

Groen: stijgt tot 3 miljoen euro

Groen, de 'kleine winnaar', maakt ook winst, zowel op federaal als op regionaal niveau. De jaarlijkse overheidsinkomsten lopen op tot ruim 3 miljoen euro.

De groenen mogen ook 4,5 extra parlementaire medewerkers aanwerven.

LLD: verliest alles

Aangezien LDD uit alle parlementen verdwijnt, verliest het al haar overheidsinkomsten en parlementaire medewerkers.

Jef Smulders en Bart Maddens goten de overheidsinkomsten en het aantal parlementaire werknemers in onderstaande tabellen.

Overheidsinkomsten

Voor 25 mei Na 25 meiVerschil
N-VA 8.052.561,01 12.243.297,26 + 4.190.736,25
CD&V 6.622.188,00 7.154.519,38 + 532.331,38
Open VLD 5.029.552,39 5.878.514,61 + 848.962,22
SP.A 5.255.780,11 5.347.627,33 + 91.847,22
Groen 2.273.563,29 3.138.494,98 + 864.931,69
Vlaams Belang 4.558.327,43 2.044.363,96 - 2.513.963,47
LDD 1.526.025,94 0,00 - 1.526.025,94
TOTAAL 33.317.998,17 35.806.817,52

Parlementaire medewerkers

Voor 25 meiNa 25 meiVerschil
N-VA 108,35 159,60 + 51,25
CD&V 97,85 94,70 - 3,15
Open Vld 77,15 75,60 - 1,55
sp.a 73,65 68,95 - 4,70
Groen 31,25 35,75 + 4,50
Vlaams Belang 59,05 21,95 - 37,10
LDD 13,05 0,00 - 13,05
Twee voorafgaande opmerkingen van de professoren:De unitaire PVDA+/PTB laten ze, ondanks twee federale zetels, buiten beschouwing omdat ze geen inschatting kunnen maken van de regionale overheidsinkomsten aan Franstalige zijde. Daardor is een volledig beeld onmogelijk. Deze berekening is gebaseerd op de verdeling van de stemmen en de hieruit afgeleide zetelverdeling zoals die bekend is op 26 mei om 8u30. Maddens en Smulders: 'Aangezien zowel de federale als de regionale dotatie berekend wordt op basis van het aantal stemmen per partij, zal dit uiteindelijke bedrag nog iets hoger liggen dan hier gerapporteerd wordt.'Grote overwinnaar N-VA ziet ook in haar portefeuille de gevolgen: de partij krijgt er vier miljoen euro bij, wat neerkomt op een dotatie van 12,2 miljoen euro per jaar. Ook qua medewerkers gaat de N-VA er fors op vooruit: de parlementen stellen hen 50 medewerkers extra ter beschikken. Dat brengt het totaal op 160. Vlaams Belang krijgt een forse financiële klap: de jaarlijkse publieke inkomsten voor de partij worden meer dan gehalveerd en lopen terug van 4,5 miljoen euro tot 2 miljoen euro. Van de 59 medewerkers, houdt het Vlaams Belang er nog 20 over. Daarmee verliest het twee derde van haar personeel. De regeringspartijen zien hun overheidsinkomsten licht stijgen. Dat kan volgens Smulders en Maddens 'voor een stuk toegeschreven worden aan de hervorming van de regels voor de toekenning van overheidssubsidies op federaal niveau'. Federaal zien ze de inkomsten toenemen. CD&V en SP.A voelen dan weer regionaal een verlies aan inkomsten. Globaal is de financiële balans wel positief. Anders is het gesteld wat de medewerkers betreft: ze verliezen elk tussen één en vijf medewerkers. Hun personeelsbestand blijft hierdoor relatief stabiel, besluiten Maddens en Smulders.Groen, de 'kleine winnaar', maakt ook winst, zowel op federaal als op regionaal niveau. De jaarlijkse overheidsinkomsten lopen op tot ruim 3 miljoen euro. De groenen mogen ook 4,5 extra parlementaire medewerkers aanwerven. Aangezien LDD uit alle parlementen verdwijnt, verliest het al haar overheidsinkomsten en parlementaire medewerkers.