De code voor lokale democratie bepaalt dat wie een veroordeling oploopt, zich niet eens kandidaat mag stellen bij verkiezingen. "Volgens de minister (Paul Furlan, bevoegd voor de Lokale Besturen, nvdr.) ben ik niet verkiesbaar en kan ik dus niet aangesteld worden als schepen", verklaart Gérard Otto in de krant. Otto werd door de rechtbank van Marche veroordeeld wegens belangenvermenging. Het vonnis bepaalt niet het verlies van de burger- en politieke rechten. Het parket heeft ook geen melding aan de burgemeester van Houffalize gemaakt van een vonnis dat een schrapping uit de kieslijsten tot gevolg zou hebben. Gérard Otto heeft beslist zich uit het politieke leven terug te trekken. (DLA)

De code voor lokale democratie bepaalt dat wie een veroordeling oploopt, zich niet eens kandidaat mag stellen bij verkiezingen. "Volgens de minister (Paul Furlan, bevoegd voor de Lokale Besturen, nvdr.) ben ik niet verkiesbaar en kan ik dus niet aangesteld worden als schepen", verklaart Gérard Otto in de krant. Otto werd door de rechtbank van Marche veroordeeld wegens belangenvermenging. Het vonnis bepaalt niet het verlies van de burger- en politieke rechten. Het parket heeft ook geen melding aan de burgemeester van Houffalize gemaakt van een vonnis dat een schrapping uit de kieslijsten tot gevolg zou hebben. Gérard Otto heeft beslist zich uit het politieke leven terug te trekken. (DLA)