In de krant herhaalt ook provinciaal voorzitter Freya Van den Bossche haar ongerustheid over het Aalsterse besluit. Van sancties is echter geen sprake, zegt ze. "Straffen zou onheus zijn: alles is uiterst democratisch en volgens de statuten verlopen." Wel zal de kwestie op het volgend provinciaal bestuur op tafel komen. "Er is in elk geval vraag naar verdere opvolging. Overigens zijn er nogal wat Aalsterse gemeenteraadsleden die daar een erezaak van maken. En ook over de vraag of statutenwijzigingen volgens ons aangewezen zijn, zal het bestuur zich buigen", aldus de sp.a-minister. En ook op nationaal niveau zal het partijbureau de kwestie maandag aansnijden. Of daar ook beslist zal worden over een instrument om beslissingen van lokale afdelingen te overrulen? "Ik weet niet of daar nood aan is, maar er is in elk geval nood aan een discussie daarover", aldus nog Tobback. "Ik sta open voor de voorstellen van de leden van het partijbureau." (DLA)

In de krant herhaalt ook provinciaal voorzitter Freya Van den Bossche haar ongerustheid over het Aalsterse besluit. Van sancties is echter geen sprake, zegt ze. "Straffen zou onheus zijn: alles is uiterst democratisch en volgens de statuten verlopen." Wel zal de kwestie op het volgend provinciaal bestuur op tafel komen. "Er is in elk geval vraag naar verdere opvolging. Overigens zijn er nogal wat Aalsterse gemeenteraadsleden die daar een erezaak van maken. En ook over de vraag of statutenwijzigingen volgens ons aangewezen zijn, zal het bestuur zich buigen", aldus de sp.a-minister. En ook op nationaal niveau zal het partijbureau de kwestie maandag aansnijden. Of daar ook beslist zal worden over een instrument om beslissingen van lokale afdelingen te overrulen? "Ik weet niet of daar nood aan is, maar er is in elk geval nood aan een discussie daarover", aldus nog Tobback. "Ik sta open voor de voorstellen van de leden van het partijbureau." (DLA)