Toen het hoofddoekenverbod aan bod kwam, klonk de kandidaat-burgemeester opvallend genuanceerd. "Grenzen opleggen aan godsdienstvrijheid kan wat mij betreft enkel als dat redelijk en proportioneel is", zei hij. "Voor loketten van de stadsdiensten is dat bijvoorbeeld het geval, elders op de werkvloer en dus ook bij bedrijven valt dat moeilijker te beoordelen." De Wever probeerde het verschil tussen zijn aanpak en die van huidig burgemeester Patrick Janssens (sp.a) vooral op het vlak van communicatie en directheid aan te duiden. "De sp.a heeft bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heel wat allochtone stemmen gekregen, maar vooraf nagelaten openlijk aan te kondigen dat ze een verbod op religieuze symbolen wilde invoeren", verklaarde hij. "Dat heeft tot heel wat verontwaardiging geleid en uiteindelijk verzuring aan beide kanten." Volgens De Wever bestaat er geen wondermiddel om de bestaande spanningen tussen de verschillende Antwerpse gemeenschappen op te lossen. "Het zal een hele tijd duren vooraleer we die situatie kunnen omkeren." (COR 360)

Toen het hoofddoekenverbod aan bod kwam, klonk de kandidaat-burgemeester opvallend genuanceerd. "Grenzen opleggen aan godsdienstvrijheid kan wat mij betreft enkel als dat redelijk en proportioneel is", zei hij. "Voor loketten van de stadsdiensten is dat bijvoorbeeld het geval, elders op de werkvloer en dus ook bij bedrijven valt dat moeilijker te beoordelen." De Wever probeerde het verschil tussen zijn aanpak en die van huidig burgemeester Patrick Janssens (sp.a) vooral op het vlak van communicatie en directheid aan te duiden. "De sp.a heeft bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen heel wat allochtone stemmen gekregen, maar vooraf nagelaten openlijk aan te kondigen dat ze een verbod op religieuze symbolen wilde invoeren", verklaarde hij. "Dat heeft tot heel wat verontwaardiging geleid en uiteindelijk verzuring aan beide kanten." Volgens De Wever bestaat er geen wondermiddel om de bestaande spanningen tussen de verschillende Antwerpse gemeenschappen op te lossen. "Het zal een hele tijd duren vooraleer we die situatie kunnen omkeren." (COR 360)