De professoren Yvo Nuyens (gezondheidssocioloog, emeritus KU Leuven en UA) en Lieven Annemans (UGent en VUB) lichtten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de diverse partijprogramma's door inzake hun aandacht voor gezondheid. Het bilan is vrij ontgoochelend.

Lieven Annemans: "Een aantal actuele en prioritaire problemen zoals o.m. geestelijke gezondheidszorg (zelfdoding, eenzaamheid, verslaving), betere integratie van wonen en zorg (serviceflats, woonzorgnetwerken), de invloed van het leefmilieu op gezondheid (fijn stof, mobiliteit, geluidsoverlast), de beschikbaarheid van en coördinatie tussen zorgverstrekkers, betaalbaarheid van medische kosten, de sociale gezondheidskloof, komen slechts bij enkele partijen op de verkiezingsagenda voor, en dan nog op zeer beperkte schaal." Dat terwijl deze thema's best worden aangepakt op lokaal niveau, zo blijkt uit onderzoek.

Het blijft in Brussel

Daar waar in de partijprogramma's toch voorstellen geformuleerd worden over deze onderwerpen, worden die meestal onvoldoende uitgediept. Prof. Nuyens: "Het is duidelijk dat gezondheid en gezondheidszorg voor de partijen overwegend aangelegenheden blijven die in Brussel worden bedisseld, op het RIZIV, tussen ziekenfondsen en artsensyndicaten en misschien ook een beetje in het Vlaams parlement, maar zeker niet binnen gemeenteraad of OCMW." Nochtans biedt het gemeentelijk niveau een uniek platform om ons zorgensysteem beter af te stemmen op de gezondheidsnoden van de lokale bevolking.

Partijprogramma's vergeleken

Er zijn wel belangrijke verschillen te vinden tussen de partijprogramma's onderling. Zo zijn enkel Groen en N-VA echt concreet in hun voorstellen inzake preventie en promotie van een gezonde levensstijl. Bij Groen ligt de nadruk op het formuleren van gezondheidsdoelstellingen en op de rol van de wijken en buurten. N-VA ziet een belangrijke meerwaarde in samenwerking met regionale preventieorganisaties en met de huisartsen. Verder stellen wetenschappers steeds meer dat men door structureel in te grijpen op de leefomgeving (geluidshinder, pollutie, slechte woonomstandigheden, ...) meer gezondheidswinst kan boeken dan met campagnes rond een gezonde levensstijl.

Enkel Groen heeft hieromtrent een uitgewerkt plan. Inzake de coördinatie tussen huisartsen en thuisverzorging, de specifieke afspraken rond chronische patiënten etc... blijken voornamelijk Groen maar ook CD&V, sp.a en NV-A vrij gelijklopende (maar niet altijd goed uitgewerkte) ideeën te hebben. Vlaams Belang en Open VLD behandelen dit thema helemaal niet.

Senioren

Senioren krijgen aandacht in de meeste programma's, voornamelijk van Open VLD, Vlaams belang, CD&V en Groen maar in mindere mate van sp.a en NV-A. PVDA+ formuleert dan weer als enige partij concrete voorstellen over de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg waarvan de uitvoering zich evenwel op federaal niveau situeert.

De auteurs verwijzen verder naar enkele recente voorstellen van het Vlaams Patiëntenplatform, de Koning Boudewijnstichting en Itinera hoe de gemeenteraadsverkiezingen niet noodzakelijk een gemiste kans moeten betekenen voor gezondheid en hoe minister Vandeurzen hier vooralsnog een initiatief zou kunnen nemen. (MF)

Bron: Universiteit Gent

De professoren Yvo Nuyens (gezondheidssocioloog, emeritus KU Leuven en UA) en Lieven Annemans (UGent en VUB) lichtten in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de diverse partijprogramma's door inzake hun aandacht voor gezondheid. Het bilan is vrij ontgoochelend. Lieven Annemans: "Een aantal actuele en prioritaire problemen zoals o.m. geestelijke gezondheidszorg (zelfdoding, eenzaamheid, verslaving), betere integratie van wonen en zorg (serviceflats, woonzorgnetwerken), de invloed van het leefmilieu op gezondheid (fijn stof, mobiliteit, geluidsoverlast), de beschikbaarheid van en coördinatie tussen zorgverstrekkers, betaalbaarheid van medische kosten, de sociale gezondheidskloof, komen slechts bij enkele partijen op de verkiezingsagenda voor, en dan nog op zeer beperkte schaal." Dat terwijl deze thema's best worden aangepakt op lokaal niveau, zo blijkt uit onderzoek. Het blijft in Brussel Daar waar in de partijprogramma's toch voorstellen geformuleerd worden over deze onderwerpen, worden die meestal onvoldoende uitgediept. Prof. Nuyens: "Het is duidelijk dat gezondheid en gezondheidszorg voor de partijen overwegend aangelegenheden blijven die in Brussel worden bedisseld, op het RIZIV, tussen ziekenfondsen en artsensyndicaten en misschien ook een beetje in het Vlaams parlement, maar zeker niet binnen gemeenteraad of OCMW." Nochtans biedt het gemeentelijk niveau een uniek platform om ons zorgensysteem beter af te stemmen op de gezondheidsnoden van de lokale bevolking. Partijprogramma's vergeleken Er zijn wel belangrijke verschillen te vinden tussen de partijprogramma's onderling. Zo zijn enkel Groen en N-VA echt concreet in hun voorstellen inzake preventie en promotie van een gezonde levensstijl. Bij Groen ligt de nadruk op het formuleren van gezondheidsdoelstellingen en op de rol van de wijken en buurten. N-VA ziet een belangrijke meerwaarde in samenwerking met regionale preventieorganisaties en met de huisartsen. Verder stellen wetenschappers steeds meer dat men door structureel in te grijpen op de leefomgeving (geluidshinder, pollutie, slechte woonomstandigheden, ...) meer gezondheidswinst kan boeken dan met campagnes rond een gezonde levensstijl. Enkel Groen heeft hieromtrent een uitgewerkt plan. Inzake de coördinatie tussen huisartsen en thuisverzorging, de specifieke afspraken rond chronische patiënten etc... blijken voornamelijk Groen maar ook CD&V, sp.a en NV-A vrij gelijklopende (maar niet altijd goed uitgewerkte) ideeën te hebben. Vlaams Belang en Open VLD behandelen dit thema helemaal niet. Senioren Senioren krijgen aandacht in de meeste programma's, voornamelijk van Open VLD, Vlaams belang, CD&V en Groen maar in mindere mate van sp.a en NV-A. PVDA+ formuleert dan weer als enige partij concrete voorstellen over de betaalbaarheid van onze gezondheidszorg waarvan de uitvoering zich evenwel op federaal niveau situeert. De auteurs verwijzen verder naar enkele recente voorstellen van het Vlaams Patiëntenplatform, de Koning Boudewijnstichting en Itinera hoe de gemeenteraadsverkiezingen niet noodzakelijk een gemiste kans moeten betekenen voor gezondheid en hoe minister Vandeurzen hier vooralsnog een initiatief zou kunnen nemen. (MF) Bron: Universiteit Gent