Tobback voerde ook redenen van openbare veiligheid aan. Eind vorige week had hij zelf vastgesteld dat het kruispunt van de Naamsestraat en Muntstraat geblokkeerd was door fietsen. "Indien in de Muntstraat iemand in nood was geweest had een MUG hem niet kunnen bereiken". Tobback haalde scherp uit naar fietsers die "te lui" zijn om enkele tientallen meters te lopen om hun fiets in een parking te zetten en verweet hen ook "slonzig" om te springen met hun tweewieler door deze eender waar achter te laten. "Na enkele opruimacties zal de parking volledig vol komen te staan", aldus Tobback. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) weet de actuele onderbenutting van de fietsparking onder meer aan de aanslepende werken en aan de slechte weersomstandigheden. Tobback en Robbeets antwoordden tijdens de raadszitting op vragen van oppositieraadslid Rik Daems (Leuven+/Open Vld) naar een kosten-batenanalyse van deze ondergrondse fietsparking die in september vorig jaar in gebruik werd genomen, maar die in de praktijk nog steeds nauwelijks gebruikt wordt. Het studentenblad Veto maakte recent gewag van een daggemiddelde van 18 fietsen in februari, terwijl er plaats is voor 560 fietsen en de operationele kost van de parking liefst 483.000 euro per jaar bedraagt. (COR 908)

Tobback voerde ook redenen van openbare veiligheid aan. Eind vorige week had hij zelf vastgesteld dat het kruispunt van de Naamsestraat en Muntstraat geblokkeerd was door fietsen. "Indien in de Muntstraat iemand in nood was geweest had een MUG hem niet kunnen bereiken". Tobback haalde scherp uit naar fietsers die "te lui" zijn om enkele tientallen meters te lopen om hun fiets in een parking te zetten en verweet hen ook "slonzig" om te springen met hun tweewieler door deze eender waar achter te laten. "Na enkele opruimacties zal de parking volledig vol komen te staan", aldus Tobback. Schepen Dirk Robbeets (sp.a) weet de actuele onderbenutting van de fietsparking onder meer aan de aanslepende werken en aan de slechte weersomstandigheden. Tobback en Robbeets antwoordden tijdens de raadszitting op vragen van oppositieraadslid Rik Daems (Leuven+/Open Vld) naar een kosten-batenanalyse van deze ondergrondse fietsparking die in september vorig jaar in gebruik werd genomen, maar die in de praktijk nog steeds nauwelijks gebruikt wordt. Het studentenblad Veto maakte recent gewag van een daggemiddelde van 18 fietsen in februari, terwijl er plaats is voor 560 fietsen en de operationele kost van de parking liefst 483.000 euro per jaar bedraagt. (COR 908)