Volgens het rapport dat door het United Nations Environment Programme (UNEP) werd opgesteld, zullen de huidige plannen slechts een afname van 7,5 procent van de broeikasgassenuitstoot tegen 2030 tot gevolg hebben, terwijl een daling van 55 procent nodig is om de doelstelling van 1,5 graden opwarming te behalen.

"We hebben slechts acht jaar om onze broeikasgassenuitstoot te halveren en zo een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden te bekomen", klinkt het. "Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, het is een actueel probleem", waarschuwt Inger Andersen, directeur van UNEP. "De klokt tikt zeer luid."

Het rapport baseerde zich op de nationale plannen van 120 landen. De belofte van enkele grote landen om klimaatneutraal te worden, zou de uitkomst nog kunnen beïnvloeden en de opwarming van de aarde zelfs tot maximaal 0,5 graden beperken.

"Sommige voorstellen zijn echter zeer vaag en moeten worden aangescherpt", klinkt het nog. Uit het rapport blijkt eveneens dat de CO2-uitstoot in 2020 met 5,4 procent afnam door de coronapandemie, maar dat ze sinds begin dit jaar weer in stijgende lijn is en de huidige cijfers zich nauwelijks onder de recordcijfers uit 2019 bevinden.

Europese Unie haalt door coronacrisis 2020-klimaatdoelstellingen, België scoort slecht

De Europese Unie heeft in 2020 alle klimaatdoelstellingen gehaald en zelfs overtroffen. Dat blijkt uit een rapport dat het Europees Milieuagentschap (EMA).

Voor het jaar 2020 wilde de EU 20 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van het jaar 1990, het aandeel van hernieuwbare energie met 20 procent verhogen en de energie-efficiëntie met 20 procent verbeteren. Deze doelen zijn gehaald en zelfs overtroffen, stelt het onderzoeksrapport dat de cijfers van het jaar 2019 vergeleek met voorspellingen voor 2020. De uitstoot van broeikasgassen verminderde met 30 procent ten opzichte van 1990. Tussen 2019 en 2020 verminderde deze uitstoot met 10 procent. Een verklarende factor is de coronapandemie, maar "het effect van de pandemie is onzeker in vergelijking met de klimaatinitiatieven die landen nemen". Tussen 2018 en 2019 was er een vermindering in uitstoot van 4 procent. Volgens schattingen zou het aandeel van hernieuwbare energie 21,3 procent uitmaken van de totale energieconsumptie binnen de EU.

De beperkingen van de coronacrisis hebben ook een merkbare stimulans gegeven aan een betere energie-efficiëntie, zegt het EMA. België haalde slechts één doelstelling door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 25 procent ten opzichte van 1990. Wat betreft hernieuwbare energie en energie-efficiënte heeft ons land nog heel wat in te halen. "Alle landen zijn erin geslaagd om ten minste één van de 2020-doelstellingen te halen, al lijken twee landen voor twee van de drie 2020-doelstellingen ondermaats te hebben gepresteerd", zegt EMA.

De organisatie wees naar België en Bulgarije. De EU streeft er nu naar om tegen 2050 koolstofneutraal te worden en de uitstoot tegen 2030 met 55 procent verminderen. Volgens het EMA zou dit door het huidige beleid slechts op 41 procent eindigen. Deze voorspellingen hebben wel nog geen rekening gehouden let het "Fit for 55"-pakket van de Europese Commissie. Dat zou de 27 lidstaten in staat stellen om via nieuwe maatregelen meer in te zetten op de strijd tegen klimaatverandering.

Volgens het rapport dat door het United Nations Environment Programme (UNEP) werd opgesteld, zullen de huidige plannen slechts een afname van 7,5 procent van de broeikasgassenuitstoot tegen 2030 tot gevolg hebben, terwijl een daling van 55 procent nodig is om de doelstelling van 1,5 graden opwarming te behalen. "We hebben slechts acht jaar om onze broeikasgassenuitstoot te halveren en zo een maximale opwarming van de aarde van 1,5 graden te bekomen", klinkt het. "Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, het is een actueel probleem", waarschuwt Inger Andersen, directeur van UNEP. "De klokt tikt zeer luid." Het rapport baseerde zich op de nationale plannen van 120 landen. De belofte van enkele grote landen om klimaatneutraal te worden, zou de uitkomst nog kunnen beïnvloeden en de opwarming van de aarde zelfs tot maximaal 0,5 graden beperken. "Sommige voorstellen zijn echter zeer vaag en moeten worden aangescherpt", klinkt het nog. Uit het rapport blijkt eveneens dat de CO2-uitstoot in 2020 met 5,4 procent afnam door de coronapandemie, maar dat ze sinds begin dit jaar weer in stijgende lijn is en de huidige cijfers zich nauwelijks onder de recordcijfers uit 2019 bevinden. De Europese Unie heeft in 2020 alle klimaatdoelstellingen gehaald en zelfs overtroffen. Dat blijkt uit een rapport dat het Europees Milieuagentschap (EMA).Voor het jaar 2020 wilde de EU 20 procent minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van het jaar 1990, het aandeel van hernieuwbare energie met 20 procent verhogen en de energie-efficiëntie met 20 procent verbeteren. Deze doelen zijn gehaald en zelfs overtroffen, stelt het onderzoeksrapport dat de cijfers van het jaar 2019 vergeleek met voorspellingen voor 2020. De uitstoot van broeikasgassen verminderde met 30 procent ten opzichte van 1990. Tussen 2019 en 2020 verminderde deze uitstoot met 10 procent. Een verklarende factor is de coronapandemie, maar "het effect van de pandemie is onzeker in vergelijking met de klimaatinitiatieven die landen nemen". Tussen 2018 en 2019 was er een vermindering in uitstoot van 4 procent. Volgens schattingen zou het aandeel van hernieuwbare energie 21,3 procent uitmaken van de totale energieconsumptie binnen de EU. De beperkingen van de coronacrisis hebben ook een merkbare stimulans gegeven aan een betere energie-efficiëntie, zegt het EMA. België haalde slechts één doelstelling door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 25 procent ten opzichte van 1990. Wat betreft hernieuwbare energie en energie-efficiënte heeft ons land nog heel wat in te halen. "Alle landen zijn erin geslaagd om ten minste één van de 2020-doelstellingen te halen, al lijken twee landen voor twee van de drie 2020-doelstellingen ondermaats te hebben gepresteerd", zegt EMA. De organisatie wees naar België en Bulgarije. De EU streeft er nu naar om tegen 2050 koolstofneutraal te worden en de uitstoot tegen 2030 met 55 procent verminderen. Volgens het EMA zou dit door het huidige beleid slechts op 41 procent eindigen. Deze voorspellingen hebben wel nog geen rekening gehouden let het "Fit for 55"-pakket van de Europese Commissie. Dat zou de 27 lidstaten in staat stellen om via nieuwe maatregelen meer in te zetten op de strijd tegen klimaatverandering.